Zipato Z-Wave spínací modul jednopólový – 11A (2,5kW)

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Z-Wave Plus zariadenia môžu byť použité s inými Z-Wave Plus zariadeniami bez ohľadu na výrobcu a v Z-Wave sietí iných výrobcov. Diaľkové zapnutie / vypnutie pripojenej záťaže je možné s diaľkovým ovládačom od iných výrobcov. Každý spínač je navrhnutý tak, aby pôsobil ako zosilňovač / opakovač. Opakovače znovu vyšlú RF signál, aby sa zabezpečilo, že signál je prijatý koncovým zariadením aj pri existencií prekážok a rušení.

Zipato Z-Wave spínací modul jednopólový umožňuje maximálne zaťaženie do 11A (2,5kW).

Jeho funkčnosť a podporované príkazové triedy sú identické, ak je zahrnutý ako zabezpečené alebo ako  nezabezpečené zariadenie.

Ako pridať Zipato Z-Wave spínací modul jednopólový?

  1. Prihláste sa do Zipato Control Center
  2. Prejdite na tlačidlo “Device manager” na ľavom paneli
  3. Stlačte tlačidlo “Add new device” tlačidlo
  4. Vyberte Z-Wave sieťový protokol
  5. Začína sa vylúčenie (reset) zariadenia pred zaradením

* V prípade, že prístroj je nový (po vybalení z krabice), stačí po pripojení zariadenia spustiť elektrický plúd a prístroj automaticky spustí režim vylúčenia – auto vylúčenie / zahrnutie má časový limit 2 minúty – LED svetelná signalizácia neustále bliká

* V prípade, že prístroj bol predtým uvedený na inú sieť, stlačte tlačidlo režimu vylúčenia “Include” trikrát počas 2 sekúnd

  1. Zahrnutie zariadenia

* V prípade, že prístroj je nový (po vybalení z krabice), a proces vylúčenia bolo úspešne dokončené, proces zahrnutia sa spustí automaticky – LED svetelná signalizácia neustále bliká

* V prípade, že prístroj bol predtým uvedený na inú sieť, zariadenie prejde automaticky do režimu začleňovania po vylúčení. Ak nestihnete do 2 minút zahrnutie, stlačte tlačidlo režimu zahrnutia “Include” trikrát počas 2 sekúnd

  1. Automatická synchronizáciu dát medzi vašou Zipato Controller a Zipato Cloud Server

8. Gratulujeme, váš Zipato Z-Wave spínací modul  bol pridaný