Zipato multi-senzor trio

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Zipato 3v1 multi-senzor poskytuje: senzor na otváranie dverí / okien, snímač teploty a osvetlenia. Snímač sa skladá z dvoch častí; detektor a magnet.

Zipato 3v1 multi-senzor je určený na montáž na dvere alebo okná, kde magnet sa namontuje na okno / dvere a detektor na pevný rám. Otvorením zabezpečeného okna / dverí sa odstráni magnetické pole, spustí detektor a generuje podmienku alarmu (ak je systém zaistený). Snímač môže byť tiež aplikovaný na automatické ovládanie osvetlenia, v prípade nízkeho svetla (tma) v miestnosti s otvorením dverí sa zapne svetlo.

Zakaždým, keď multisenzor trio je spustený, tiež pošle údaj o nameranej teplote a osvetlenia. Pri zmene teploty, pošle informačný signál.

Ako pridať Zipato multi-senzor trio?

  1. Prihláste sa do Zipato Control Center
  2. Prejdite na tlačidlo “Device manager” na ľavom paneli
  3. Stlačte tlačidlo “Add new device” tlačidlo
  4. Vyberte Z-Wave sieťový protokol
  5. Začína sa vylúčenie (reset) zariadenia pred zaradením

* V prípade, že senzor je nový (po vybalení z krabice): – stačí len vložiť batériu a prístroj sa automaticky spustí do režimu vylúčenia – LED indikácia stále svieti.

* Ak prístroj bol predtým zaradení na Z-Wave regulátor: – umiestnite prístroj do režimu vylúčenia stlačením tlačidla na neoprávnenú manipuláciu (tamper) trikrát počas 1,5 sekundy.

  1. Zahrnúť zariadenie

* V prípade, že senzor je nový (po vybalení z krabice): – stačí len vložiť batériu a prístroj sa automaticky spustí do režimu začleňovania – LED indikácia stále svieti.

* Ak prístroj bol predtým zaradení na Z-Wave regulátor: – umiestnite prístroj do režimu začlenenia stlačením tlačidla na neoprávnenú manipuláciu (tamper) trikrát počas 1,5 sekundy.

* Prístroj sa prebudí, aby prijal príkaz na nastavenie od centrálnej jednotky po dobu asi 20 sekúnd.

  1. Automatická synchronizáciu dát medzi vašou Zipato Controllerom a Zipato Cloud Serverom bude vykonané
  2. Gratulujeme vaše Zipato multi-senzor trio bolo úspešne pridané.