Zipato infračervený IR ovládač pre automatické ovládanie klimatizácie pomocou virtuálneho spínača

Posted on Posted in Smart termostat

Tento video návod ukáže, ako ovládať svoje klimatizačné zariadenie cez Zipato infračervený IR ovládač v spojený s virtuálnym termostatom PRO a virtuálnym spínačom.

Tento projekt funguje nasledovne: keď Virtuálny termostat dostane podnet na chladenie, zapne Virtuálny spínač. Následne vytvorené pravidlo odošle IR kód Zapnúť “On” cez infračervený IR ovládač do klimatizácie. Pravidlo funguje aj naopak, takže ak chladenie už nie je potrebné, Virtuálny termostat vypne Virtuálny spínač, čo následne cez pravidlo vypne klimatizačnú jednotku.

Komponenty:

  • Zipato infračervený IR ovládač
  • Zipato centrálna jednotka
  • Klimatizácia (pre tento príklad používame Mitsubishi Heavy Industries)
  • Zipato Virtuálny spínač
  • Zipato Virtuálny Termostat PRO

Postup:

Tento návod nadväzuje na predchádzajúce videá:

  1. Cez Správcu zariadení “Device manager”, kliknite na Pridať nové zariadenie “Add new device” a pridajte Virtuálny spínač “AC switch”
  2. Choďte do konfigurácie Virtuálneho termostatu PRO
  3. V zariadeniach “Devices”, vyberte položku Virtuálny spínač “AC switch” ako výstup pre chladenie.
  4. Uložte “Save“, synchronizujte a obnovte webový prehliadač (F5).