Základný tréning pre Zipato Webové rozhranie (Web UI)

Posted on Posted in Web UI (Webové rozhranie)

V tomto video návode vysvetlíme základné aspekty Zipato Web UI (webové rozhranie).

 • Zoznam dostupných centrálnych jednotiek a ich stav

 • Zoznam zariadení pre danú centrálu

 • Alarm

 • Kamera

 • Meteostanica

 • Termostat

 • Správca zariadení

 • Scény

 • Užívatelia

 • Správy

 • Peňaženka

 • Nastavenie ovládača

 • Udalosti

 

Zoznam dostupných centrálnych jednotiek a ich stav

 • Po prihlásení kliknite na Zipato logo
 • Dostanete sa na zoznam centrálnych jednotiek pod vašim účtom. Tiež sa zobrazuje ich stav (Online / Offline).
 • Stav aktuálnej centrálnej jednotky sa tiež zobrazuje v pravom hornom rohu okna. Je to buď zelený Online (pripojené) alebo červený Offline (nedostupné).
 • Vo video prvý ovládač je Blok (Cluster) a je to virtuálny ovládač, do ktorého sú spárované fyzické centrálne jednotky.
 • Tu tiež nájdete info koľko zariadení máte pripojené do centrály a ich súhrnný status. Zariadenia so statusom Offline nie sú dostupné, sú vypnuté, atď.
 • Pre každú centrálu existuje tiež ikona, čo ukazuje status Online / Offline
 • Pre pridanie novej centrálnej jednotky je potrebné kliknúť na Pridať nový box (Add new box)
 • Zoznam zariadení pre danú centrálu

Zoznam zariadení pre danú centrálu (Device browser).

 • Tu nájdete všetky spárované a existujúce zariadenia pre danú centrálu ako aj ich stav a ovládanie
 • Zariadenia sú triedené podľa typu (spínač, senzory pohybu, termostat, alarm,…)
 • Zariadenia s červenou čiarou sú Offline. Aby ste ich mohli ovládať potrebujete napr. zapnúť niečo, zobudiť, vymeniť baterku, atď.,

Alarm

 • V sekcie alarm nájdete váš profesionálny poplašný systém. Tak isto ako pre štandardný alarm, pred zmenou statusu musíte zadať PIN kód. Pre ozbrojenie stačí tlačid „Ozbrojiť preč“ (keď idete preč z domu) alebo „Ozbrojiť doma“ (keď idete spať) v závislosti od potreby a nastavenia alarmu. Ďalšie tlačidlo je „Odzbrojenie“ keď ste doma
 • Kolieskom viete prispôsobiť nastavenia alarmu. Tu sú nasledovné záložky:
  • Všeobecné – pre všeobecné nastavenia alarmu. Všetky funkcie sú jednotlivo popísané kliknutím na ikonu “i“
  • Reporty – pre nastavenia spôsobov informovania o poplašných udalostiach. Možnosti sú Hlasové volanie, SMS (tie dve vyžadujú kúpu kreditu), E-mail a Push notifikácie
  • Užívateľia – pre prispôsobenie prístupu užívateľov k alarmu
 • Do každého novovytvoreného alarmu je potrebné vložiť zóny (zóna = senzor). Každú zónu je možné prispôsobiť z pohľadu funkcie. Všetky opcie sú rozpísané detailne po kliknutí na znak „i“

Kamera

 • V záložke Kamera nájdete všetky spárované kamery do systému. Zipatile vstavaná kamera je automaticky v zozname
 • Je možné pridať IP kamery buď vyhľadaním siete alebo cez ONVIF protokol

Meteostanica

 • Meteostanica ukazuje všetky aktuálne a dôležite informácie o počasí v danej lokalite
 • Meteostanica je potrebné tiež pre automatizáciu, kde napr. posun roliet je závislý od východu alebo západu slnka, alebo od poveternostných podmienok

Termostat

 • Je to jeden z najdôležitejších funkcií systému. Tu môžete prispôsobiť vaše vykurovanie/chladenie
 • Jedno zariadenie je jeden vykurovací okruh
 • Pre centrálne kúrenie budete mať iba jedno zariadenie. Pre multi-zónový systém toľko zariadení, koľko zón máte (obývačka, kuchyňa, atď.)
 • Zvolením „Mód“ môžete zmeniť mód fungovania termostatu (kúrenie, chladenie, auto alebo off)
 • Zvolením „Program“ môžete upraviť spôsob ako využívate termostat. Existujú 4 spôsoby:
  • Spustiť program – bude použitý preddefinovaný program
  • Do ďalšej – manuálne znemená teplota bude udržaná do ďalšej zmeny preddefinovaného programu
  • Trvalo udržať – manuálna zmena bude udržaná do ďalšieho zásahu užívateľom (program sa bude ignorovať)
  • Udržať do – zmenená teplota sa bude udržiavať tak dlho, koľko minút zvolíte. Potom sa vráti naspäť na týždenný program
 • Nastavenie termostatu – tu môžete vytvoriť týždenný program ako aj teploty pre jednotlivé režimy ako aj minimálnu a maximálnu teplotu jednotlivých režimov. Existujú režimy:
  • Komfort
  • Ekonomický
  • Nočný
  • Preč
 • Dovolenka – tu môžete nastaviť dovolenku v rozmedzí dátumu a času. Tiež je možné nastaviť aký režim sa má zvoliť pre dané obdobie.
 • Zariadenia – tu môžete zvoliť všetky zariadenia ktoré vstupujú do vykurovania/chladenia. Zariadenia sú rôzne typy:
  • vstupné – je to zvyčajne zariadenie na stene, čo umožňuje manuálne zmeniť teplotu (napr. nástenný termostat)
  • výstupné – sú to zariadenia, ktoré sa spínajú keď je/nie je potreba na vykurovanie/chladenie (napr. spínač na kotol)
  • teplomer – je to zariadenie, ktoré meria referenčnú teplotu

HTTP zariadenia

Zvyčajne http zariadenia sú virtuálne zariadenia ako spínače, metre, senzory, stmievače,…

Správca zariadení

Správca zariadení má charakter stromového rozloženia. Obsahuje všetky zariadenia a ich koncové body v systéme. Tu je možná konfigurácia, editovanie, prispôsobenie ako aj zmazanie zariadení. Správca zariadení je delený na odseky podľa protokolu. ZipaTile interné zariadenia sú v rámci IP/Internal.

Pre editovanie a konfiguráciu zariadení potrebujete kliknúť na malé koliesko na pravej strane riadku pre dané zariadenie. Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu zariadenia (interval zobudenia, offset teploty, automatické vypínanie po čase,…-v závislosti od konfiguračných možností zariadenia), vždy potrebujete otvoriť nastavenia na vrcholovom úrovni. Na vrcholovom úrovni máte 4 sekcie:

 • General – Všeobecne
 • Configuration – Konfiguračné nastavenia (parametre)
 • Icon – Ikona
 • Advance – Rozšírené

Ak chcete zariadenie vymazať, potrebujete kliknúť na ikonu kôš vedľa nastavení (tiež na vrcholovom úrovni).

Ako pridať nové zariadenie

Pridať nové zariadenie môžete kliknutím na „Add new device“ – „Pridať nové zariadenie“. V novom okne zvolíte protokol zariadenia, ktoré chcete pridať a následne postupujete podľa inštrukcií na obrazovke.

Ak máte Zwave zariadenie, tak kliknutím na ikonu Zwave postupujete nasledovne:

 1. Najprv zariadenie sa vylučuje „Exclude“ (je to štandardný proces aj pre nové zariadenia. Vždy vám odporúčame prejsť tento krok)
 2. Po úspešnom vylúčení sa spustí proces zahrnutia „Include“
 3. Keď zariadenie bolo rozpoznané, systém spraví nastavenia zariadenia „Setting up device“
 4. Posledný krok je synchronizácia s Centrálou

Scény

Scény sú základom automatizácie. Scéna je zoskupenie zariadení a ich presný stav, t.j. keď spustíte scénu, tak všetky zariadenia súčasťou scény sa prepnú do zvoleného stavu. Pre vytvorenie scény:

 1. Kliknite na „Nová scéna“ – „New scene“.
 2. Zadajte meno scény
 3. Všetky zariadenia, ktoré chcete aby boli súčasťou scény, vložte kliknutím „Vložiť“ – „Add“
 4. Teraz zvoľte požadovaný stav pridaného zariadenia
 5. Uložte scénu kliknutím na „Save“
 6. Synchronizujte

Scénu môžete spustiť kliknutím na tlačidlo „RUN“.

Užívatelia

V záložke užívatelia „Users“ môžete pridať ďalšie osoby (Member), ktoré majú obmedzený prístup k systému, alebo supervízorov, ktorí majú rovnaké práva ako vy.

Užívateľ môže:

 • Vidieť zariadenia a ich ovládať
 • Vytvoriť a prispôsobiť scény
 • Vytvoriť pravidlá

Užívateľ nemôže pridať, zmeniť alebo odstrániť zariadenie.

Správy

V odseku správy nájdete novinky ohľadom firmvérov a aktualizácií.

Peňaženka

Peňaženka sa používa pre pridanie kreditov do systému, napr. pre nákup PRO licencie, alebo pre posielanie SMS a hovorov. Tu nájdete aj stav peňaženky ako aj históriu.

Nastavenie ovládača

Tu môžete zmeniť základné nastavenia pre daný ovládač ako napr. meno, umiestnenie, časová zóna, teplotná škála, fixné IP,…

Cloudless mód – režim pripojenia. Ak zaškrtnete políčko a centrála stratí internetové pripojenie, tak sa nereštartuje každých 5 minút, ale zostane ďalej bežať v lokálnom režime. (odporúčame)

Udalosti

V záložke Udalosti môžete nájsť detailný report stavu a zmien jednotlivých zariadení. Stačí len zvoliť dané zariadenia alebo kliknúť na Latest (najnovšia hystória). Ak zvolíte Live, tak budete vidieť živé správy – tie ktoré v danom okamihu sa komunikujú s centrálou.

Ďakujeme