Vstupom ovládané svetlo v Zipato

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento návod ukáže, ako vytvoriť aktiváciu svetla pri vchode, ktoré sa automaticky bliká, keď sa otvoria dvere alebo okno.

Cieľ projektu

Cieľom tohto projektu je automatické ovládanie Zipato RGBW Žiarovky:

– Zipato RGBW žiarovka bliká, keď dvere alebo okno sa otvorí

Komponenty

Pre tento projekt sme použili Z-Wave systém obsahujúci:

– Zipato RGBW žiarovka – slúži na ovládanie svetla pomocou Z-Wave protokolu

– Zipato dverový / oknový senzor – používa sa na detekciu vniknutia

– Zipato centrálna jednotka

Nastavenie a ovládanie

Zipato RGBW Žiarovka a Zipato dverový / oknový senzor boli pridané do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center.

Toto pravidlo funguje nasledovne:

  1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje, ak stav dverového / oknového senzoru zmení na stav otvorené.
  2. Prvý akčný “Action” blok nastaví jas na Zipato RGBW žiarovke na 100%.
  3. Pravidlo opakovania (Repeat) nastaví počet, koľkokrát Zipato RGBW žiarovka bude blikať – päťkrát.
  4. Druhý akčný “Action” blok nastaví farbu Zipato RGBW žiarovky na červenú.
  5. Pravidlo počkať “Wait” nastavuje trvanie v sekundách, počas ktorej Zipato RGBW žiarovka bude červená – jedna sekunda.
  6. Tretí akčný “Action” blok nastaví farbu Zipato RGBW Žiarovka na bielu.
  7. Pravidlo počkať “Wait” nastavuje trvanie v sekundách, počas ktorej Zipato RGBW žiarovka bude biela – jedna sekunda.
  8. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať.