Videovrátnik – 4.časť – Ako integrovať videovrátnik 2N Helios IP Verso so SIP serverom

Posted on Posted in Videovrátnik a SIP komunikácia

ZipaTile môže slúžiť aj ako interná jednotka pre funkciu videovratnika. Je to užitočné, ak máte vonkajší videovrátnik a chcete používať ZipaTile ako server pre komunikáciu.

Celkový postup je rozdelené do 4. častí. Pozrite si každú časť, aby ste mali plne integrovaný vonkajší videovrátnik. Táto časť je určené pre tých, ktorí už majú videovrátnik a chcú to integrovať do systému. Pre fungovanie je potrebné zabezpečiť nasledovné veci:

 1. Mať ZipaTile
 2. Mať 2N Helios IP Verso (IP Vario, alebo iný videovrátnik s podporou SIP protokolu)
 3. Aktivovať PRO licenciu na ZipaTile

Postup:

 1. Treba zabezpečiť, že aj ZipaTile a aj Videovrátnik sú pripojené na rovnakú sieť
 2. Ako prvé treba vytvoriť Videovrátnik (Správca zariadení / IP / Interné / Intercom -> SIP server)
 3. Kliknite na Pridať nový a zvoľte Doorphone
 4. Zadajte meno Videovrátnika a kliknite na Save
 5. V zozname sa vytvoril kontakt pod záložkou Doorphone. Kliknite na Info. V novom okne nájdete všetky potrebné nastavenia, ktoré budete musieť neskôr použiť
 6. Teraz nastavíme videovrátnik. Prihláste sa na videovrátnik
 7. Kliknite na Services. Budeme používať kontaktné informácie z Doorphone, čo sme vytvorili
 8. Pod záložkou Intercom Identity zadajte ID (užívateľské meno) a doménu (všetko za zavináčom)
 9. Pod záložkou Authentification zaškrtnite voľbu Use Authentification ID a zadajte užívateľa a heslo
 10. Ďalej nastavíme SIP proxy – proxy address bude IP adresa ZipaTile, ktorý má vytvorený SIP server. IP adresu SIP serveru nájdete na ZipaTile v Zipato/Nastavenie/SIP server
 11. V SIP Registrar povoľte možnosť Registration Enabled. Zadajte Resistrar Address znovu IP adresu ako pre SIP Proxy
 12. V kolónke Registration Expires zadajte hodnotu medzi 60-180 (sekúnd). Odporúčame hodnotu 120
 13. Teraz kliknite na ikonu Uložiť

Teraz nastavíme užívateľov

 1. Otvorte kontakt na váš ZipaTile. Kontaktné informácie sú potrebné pre prepojenie ZipaTile s Doorphone.
 2. Vo videovrátniku otvorte kontakty.
 3. Tu môžete vytvoriť toľko kontaktov, koľko videovrátnik podporuje (podľa potreby). Keďže už máme niekoľko uživateľov nastavených, budeme zadávať 5-eho užívateľa
 4. Zadajte meno rovnako ako to existuje v ZipaTile
 5. Ďalej zadajte telefónne číslo Phone number
 6. Kliknite na Uložiť

Teraz nastavíme tlačidlá na videovrátniku

 1. Choďte na záložku Hardware a následne na Buttons
 2. Tu môžete nastaviť tlačidlá a priradiť ich určitému užívateľovi
 3. V našom prípade zvolíme tlačidlo č. 5 a dáme vyhladať
 4. Zvoľte jedného užívateľa a zavrite okno. Následne uložte

Teraz už máte videovrátnik plne funkčný