Videovrátnik – 3.časť – Ako použiť Intercom so SIP serverom

Posted on Posted in Videovrátnik a SIP komunikácia

ZipaTile môže slúžiť aj ako interná jednotka pre funkciu videovratnika. Je to užitočné, ak máte vonkajší videovrátnik a chcete používať ZipaTile ako server pre komunikáciu.

Celkový postup je rozdelené do 4. častí. Pozrite si každú časť, aby ste mali plne integrovaný vonkajší videovrátnik. Táto časť je určené pre tých, ktorý chcú vedieť prepojiť Telefón so ZipaTile aby mohli prijímať hovory alebo volať z telefónu. Pre fungovanie je potrebné zabezpečiť nasledovné veci:

 1. Mať ZipaTile
 2. Mať Android telefón
 3. Aktivovať PRO licenciu na ZipaTile

Postup:

 1. Spustite aplikáciu Intercom na ZipaTile.
 2. Kliknite na kontakt. Ten sa otvorí v novom okne.
 3. Celá história za zobrazuje (prichádzajúce a aj odchádzajúce hovory).
 4. Keď kliknite na Menu (tri bodky v pravom hornom rohu), máte možnosť editovať kontakt – zmeniť meno kontaktu.
 5. Na hlavnej obrazovke máte tri odseky – kontakty, obľúbené kontakty a história.
 6. Ak chcete dať kontakt do obľúbených, otvorte daný kontakt a kliknite na hviezdičku
 7. V hlavnom Menu tiež máte niekoľko možností – jeden z nich sú nastavenia (Settings).
 8. Po otvorení máte opciu Všeobecné (General).
 9. Tu máte nasledujúce opcie:
  • One way / Two way –
   • One way sa má použiť, keď obi dve zariadenia sú dostatočne blízko k sebe a nastalo by vzájomné zrušenie signálu – v tomto prípade pre komunikáciu bude potrebné stlačiť a držať tlačidlo (ako pre vysielačkách)
   • Two way – je to štandardná komunikácia – obojsmerná
  • Door code – tu sa zadáva kód, ktorá sa bude používať na povolenie prístupu cez vchod
  • Video codec – tu sa môže nastaviť kvalita hovoru v závislosti od rýchlosti internetu. Na výber máte štandardnú a vysokú kvalitu
  • Audio codec – podobné ako pre video, tu sa vzolí kvalita audio záznamu. Na výber máte až 4 možností
  • Local only – povolením tejto opcie zakazujete systému používať Cloud – bude možné prepojenie hovoru iba so zariadeniami, ktoré sú pripojené na lokálnu sieť.
 10. V hlavnom Menu máte ďalľie 2 funkcie: Reconnect (Znovu pripojiť) a Restart service (znovu spustiť službu)

Možnosti pri hovoru:

 1. Najprv vám ukážeme, ako vyzerá, keď vám niekto z druhého ZipaTile (alebo Intercom) zavolá
 2. Ako ste si všimli, keď máte prichádzajúci hovor, hore sa vám zobrazí. Môžete hovor prijať (Answer) alebo odmietnuť (Decline).
 3. Po prijatí hovoru sa hovor prepojí a môžete sa navzájom hovoriť. Okno v strede nezobrazí video, až kým druhá strana nepovolí videohovor.
 4. Vy tiež môžete povoliť video o vás (kliknutím na ikonu kamery pod zeleným krúžkom Talk)
 5. Vpravo modrá ikona je otvorenie brány.
 6. Alternatívne máte možnosť zadať kód ručne (kliknite na Menu a následne na Keypad).
 7. Menu v hovore obsahuje ešte voľbu nastavenie zvuku (nastavenie hlasitosti reproduktora a citlivosti mikrofónu)
 8. Vedľa Menu máte možnosť zmeniť výstup na reproduktor (ak máte ich viac) alebo stlmenie zvuku.
 9. Ak chcete hovoriť (v režime One way) musíte podržať ikonu zeleného kruhu (Talk).
 10. Pre ukončenie hovoru stlačte červenú ikonu vľavo.

Môžete pokračovať na poslednú, 4. časť