Videovrátnik – 1.časť – ako vytvoriť SIP server

Posted on Posted in Videovrátnik a SIP komunikácia

ZipaTile môže slúžiť aj ako interná jednotka pre funkciu videovratnika. Je to užitočné, ak máte vonkajší videovrátnik a chcete používať ZipaTile ako server pre komunikáciu.

Celkový postup je rozdelené do 4. častí. Pozrite si každú časť, aby ste mali plne integrovaný vonkajší videovrátnik. Pre fungovanie je potrebné zabezpečiť nasledovné veci:

 1. Mať ZipaTile
 2. Mať videovrátnik s podporou SIP komunikácie
 3. Aktivovať PRO licenciu

Postup:

 1. Pre vytvorenie SIP serveru choďte do správcu zariadení. Kliknite na IP a následne kliknite na nastavenie pre zariadenie „Internal“.
 2. Choďte do záložky SIP server a vytvorte nový.
 3. Na pravej strane je zobrazanie SIP serveru a logom udalostí. Pred vytvorením SIP serveru by ste mali mať pravé okno ako na obrázku. K obrázku sa dostanete, ak v ZipaTile rozkliknite v aplikácie Zipato Nastavenia a následne SIP server
 4. Po kliknutí ste úspešne vytvorili SIP server. Synchronizujte.
 5. Po dokončení pokračujte podľa postupu na pravej strane v ZipaTile. Uistite, že teraz už máte funkčný SIP server – máte správu „SIP server is now ready to use“.
 6. Teraz na ZipaTile choďte do aplikácie „Intercom“. Ideme vytvoriť nového užívateľa.
 7. Po spustení sa najprv dokončí konfigurácia a následne máte prvého užívateľa v zozname s náhodne vygenerovaným menom.
 8. Teraz vo web UI dajte obnoviť „Refresh“ a nový užívateľ sa zobrazí.
 9. Ako vidíte aplikácia Intercom je pripojený do lokálnej siete.
 10. Pre premenovanie užívateľa stačí kliknúť na ikonu pre nastavenia. Môžete premenovať užívateľa. Kliknite na uložiť. Po uložení môžete potiahnuť display dole v ZipaTile pre obnovenie stavu. Teraz už aj v Intercom máte užívateľa premenované.
 11. Zmeniť meno užívateľa viete aj cez aplikáciu Intercom. Stačí len kliknúť na meno užívateľa a následne na Nastavenie (3 bodky v pravom hornom rohu) / Edit.

Časť je hotová. Pokračujte s 2. časťou.