tvorca pravidiel zipato

Užitočná rada pre rýche vytváranie nových pravidiel použitím častí z existujúcich

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento video návod ukáže, ako kopírovať pravidlá alebo ich časť v Tvorci Pravidiel:

  1. Najprv otvorte existujúce pravidlo, z ktorého chcete zobrať elementy
  2. Vložte nový „Keď“ (When) blok zo zoznamu na plochu. Blok „Keď“ je vždy hlavný blok pre každé pravidlo.
  3. Chyťte a posuňte časť z existujúceho pravidla do nového.
  4. Prispôsobte nové pravidlo podľa potrieb.
  5. Po dokončení pravidla uložte (Save).
  6. Máte nové pravidlo vytvorené. Nájdete to v zozname pravidiel.

Upozornenie:

  • Ak kopírujete plánovač z existujúceho pravidla do nového, a následne zmeníte plánovač, zmeníte to pre všetky pravidla, ktorých je plánovač súčasťou.
  • Odporúčame vždy použiť nový plánovač zo zoznamu a nie používať z iného pravidla. Obídete tak možným výskytom problémov.

Ďakujeme