Úprava asociácií (priameho prepojenia medzi zariadeniami) – ako odstrániť zariadenie zo skupiny

Posted on Posted in Web UI (Webové rozhranie)

Zrušením asociácií zrušíte priame prepojenie medzi zariadeniami. Po zrušení zariadenia už nebudú môcť komunikovať priamo medzi sebou.

Postup pre zrušenie asociácie:

 1. Choďte do správcu zariadení a tam zvoľte sieť Zwave
 2. Nájdite zariadenie, ktoré chcete prepojiť (napríklad senzor alebo batériové tlačidlo)
 3. Pre dané zariadenie kliknite na ikonu pre nastavenia
 4. Choďte do záložky „Rozšírené“ (Advanced)
 5. Tu nájdite opciu „Manage assotiation“
 6. V novom okne na pravej strane zvoľte tú skupinu, v ktorej máte nastavenú asociáciu a chcete zrušiť. V našom prípade je to skupina č. 2.
 7. V strednom okne kliknite na dané zariadenie pravým tlačidlom. Dostanete možnosť odstrániť (Remove).
 8. Kliknite na „Poslať“ (Send). Postupujte podľa pokynov na spodku. Zvyčajne zariadenia na baterky bude treba na pokyn zobudiť
 9. Dokončenie zrušenia asociácie bude potvrdené správou o úspechu
 10. Pre istotu skontrolujte, že zrušenie bolo úspešné. Kliknite na „Zistiť“ (Retrieve) a postupujte podľa pokynov. Ak všetko prebiehalo správne, zariadenie zo stredu zmizne
 11. Zavrite okno a následne kliknite na „Uložiť“ (Save)
 12. Teraz už stačí synchronizovať a hotovo