Registrácia nového Zipaboxu

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

Keď sa prvýkrát prihlásite do svojho účtu prostredníctvom Zipato Control Center (Web GUI), musíte zadať sériové číslo vašej Zipato centrálnej jednotky. Sériové číslo sa nachádza buď na vašej Zipato centrálnej jednotke (na spodnej strane Zipabox), alebo v “Zipabox” aplikácie v Android OS pre Zipamini.

  1. Nájdite sériové číslo vašej Zipato centrálnej jednotky
  2. Prihláste sa do Zipato Control Center
  3. Zadajte sériové číslo vašej Zipato centrálnej jednotky a kliknite na tlačidlo Uložiť

Upozornenie: Sériové číslo je potrebné zadať, keď Zipato centrálna jednotka sa prihlási on-line. Ak sa zobrazí správa: “Allowed registration time elapsed” alebo “Validation time expired” (vypršal povolený čas na registráciu) reštartujte Zipato centrálnu jednotku a znova zadajte sériové číslo.

Ak stále budete mať problémy s registráciou, kontaktujte prosím info@zipatohome.sk.