Prístup k nastaveniam zabudovaných zariadení v ZipaTile

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

Tento video návod ukáže, ako prispôsobiť nastavenia vstavaných zariadení v ZipaTile:

  1. Pre prístup do nastavení pre vstavané zariadenia v ZipaTile choďte do správcu zariadení.
  2. Následne rozkliknite voľbu IP -> Interné. Stlačte tlačidlo pre nastavenie (malé okrúhle koliesko).
  3. Choďte do záložky „Konfigurácia“ (Configuration).
  4. Teraz sa vám ukáže zoznam zariadení s možnosťami pre zmeny podľa potrieb.
  5. Pre ukážku prispôsobíme kompenzáciu pre meranie teploty. Pre zmenu teploty o 1C° hore potrebujete zadať hodnotu 10 do prvého riadku.
  6. Po zmene stlačte tlačidlo Nastaviť konfiguráciu (Set configuration) a následne uložte zmenu.
  7. Pre potvrdenie zmeny choďte do zoznamu zariadení a nájdite Teplomer v ZipaTile. Po chýli uložená zmena sa zobrazí ako nová hodnota (z 27,5 zmena na 28,5).

Prispôsobte interné nastavenia podľa potrieb.

Ďakujeme