Pridanie Zipato mini RFID klávesnice a RFID štítku

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Z-Wave Zipato RFID klávesnica môžu využiť až 20 kódov, má RFID čítačku, 1 RFID štítok. RFID klávesnica môže byť použitá v rámci bezpečnostných widgetov a v Rule Creator. Kontrolné LED svetlo reaguje odlišne na každú akciu.

Funkcie Zipato Mini RFID klávesnice:

– Môže aktivovať / deaktivovať bezpečnostný systém

– Vie čítať RFID štítky

– Umožňuje pre užívateľov ručne zadane kódov

– Kontrolka reaguje odlišne na každú akciu

Ako pridať Zipato mini RFID klávesnicu?

 1. Prihláste sa do Zipato Control Center
 2. Prejdite na tlačidlo “Device manager” na ľavom paneli
 3. Stlačte tlačidlo “Add new device” tlačidlo
 4. Vyberte Z-Wave sieťový protokol
 5. Začína sa vylúčenie (reset) zariadenia pred zaradením – Stlačte a podržte TAMPER tlačidlo po dobu 1 sekundy a uvoľnite na spustenie procesu vylúčenia
 6. Zahrnutie zariadenia – Stlačte a podržte TAMPER tlačidlo po dobu 1 sekundy a uvoľnite na spustenie procesu zaradenia
 7. Automatická synchronizáciu dát medzi vašou Zipato Controller a Zipato Cloud Server
 8. Gratulujeme, vaše Zipato mini RFID klávesnica je pridaná

Ako pridať RFID štítok do Zipato mini RFID klávesnice?

 1. Prejdite na tlačidlo “Device manager” na ľavom paneli v Zipato Control Center
 2. Nájdite Zipato Mini RFID klávesnica v Z-Wave sieti
 3. Prejdite na User Entry (odsek atribút) a kliknite na nastavenie
 4. Zadajte názov udalosti, užívateľa a kliknite na tlačidlo LEARN
 5. Na Zipato mini RFID klávesnici stlačte tlačidlo “Home” a priložte RFID štítok
 6. V Zipato Control Center dostanete hlásenie “Learned successfully”
 7. Uložte a synchronizujte

Ako pridať PIN do Zipato mini RFID klávesnice?

 1. Prejdite na tlačidlo “Device manager” na ľavom paneli v Zipato Control Center
 2. Nájdite Zipato mini RFID klávesnica v Z-Wave sieti
 3. Prejdite na User Entry (odsek atribút) a kliknite na nastavenie
 4. Zadajte názov udalosti, užívateľa a kliknite na tlačidlo LEARN
 5. Na Zipato mini RFID klávesnici stlačte tlačidlo “Home” a zadajte 4 miestny PIN na klávesnici
 6. Stlačte tlačidlo “Enter” na Zipato mini RFID klávesnica
 7. V Zipato Control Center dostanete hlásenie “Learned successfully”
 8. Uložte a synchronizujte