Pridanie zariadenia cez mobilnú aplikáciu Zipato

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Pred pridaním nového zariadenia sa odporúča, aby zariadenie bolo v blízkosti Zipato centrálnej jednotky a bez prekážky. Odporúčaná vzdialenosť medzi zariadením a Zipato centrálnou jednotkou je menej ako jeden meter.

Prečítajte si prosím pokyny týkajúce sa začlenenia daného zariadenia (join/inclusion). Prístroj musí byť v režime začlenenia pre spojenie so Zipato centrálnou jednotkou. Pred pridaním do siete je ideálne vždy resetovať zariadenie, keďže reset odstráni akékoľvek informácie o predchádzajúcich nastavenia a zaradeniach. Po dokončení sa odporúča synchronizácia mobilnej aplikácie Zipato.

Ako pridať zariadenie?

  1. Prihláste sa do mobilnej aplikácie Zipato
  2. Choďte na “Hlavné menu” v pravom hornom rohu aplikácie
  3. Vyberte možnosť ” Add device”
  4. Následne vyberte sieťový protokol, ktorý chcete použiť (napr. Z-Wave)
  5. Postupujte podľa pokynov pre pridanie zariadenia
  6. Na konci sa uskutoční automatická synchronizácia dát medzi Zipato centrálnou jednotkou a Zipato Cloud Serverom

Po úspešnom pridaní zariadenia do vašej Zipato siete prejdite na “General”, vyberte možnosť ” Device manager” kliknite na sieťový protokol tohto zariadenia (napr. Z-Wave) a nastavte typ zariadenia a názov miestnosti kde sa nachádza pre jednoduchšie ovládanie.