Ako pridať nové zariadenie do Zipato Control Center

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Pred pridaním nového zariadenia sa odporúča, aby zariadenie bolo umiestnené v blízkosti Zipato centrálnej jednotky tak, aby žiadna prekážka nerušila komunikáciu. Odporúčaná vzdialenosť medzi zariadeniami a Zipato centrálnou jednotkou je menej ako jeden meter.

Prečítajte si prosím pokyny/návod konkrétneho zariadenia ako spustiť režim začleňovania (inclusion/join mode). Prístroj v režimu začleňovania je aktívny a je pripravený pre začleňovanie do Zipato siete. Pred pridaním do siete sa odporúča vždy resetovať/vynulovať zariadenie. Resetovanie odstráni akékoľvek informácie o predchádzajúcom spojení, ktorý bol uložený v prístroji. Na konci začleňovania / odobratia zariadenia sa odporúča synchronizácia a následne refresh Zipato Control Center (obnovenie webového prehliadača stlačením F5).

Ako pridať zariadenie?

  1. Prihláste sa do Zipato Control Center (Zipato GUI)
  2. Prejdite na tlačidlo správca zariadení “Device manager” na ľavom paneli a stlačte tlačidlo na pridanie nového zariadenia “Add new device”
  3. Sprievodca pridania zariadenia “Add new device wizard” vás žiada, aby ste zvolili sieťový protokol, ktorý chcete použiť (napr. Z-Wave)
  4. Prosím, postupujte podľa pokynov sprievodcu (pre Z-Wave zariadenie process resetovania / vylúčenia sa automaticky spustí pred začleňovacím procesom)
  5. Na konci sprievodcu systém spustí automatickú synchronizáciu dát medzi vašou Zipato centrálnou jednotkou a Zipato Cloud Serverom, a následne sa zobrazuje správa: zariadenie pripojený “Device Joined”
  6. Po úspešnom pridaní zariadenia prejdite na správcu zariadení “Device manager”, kliknite na sieťový protokol pridaného zariadenia (napr. Z-Wave) a kliknite na nastavenie daného zariadenia kliknutím na príslušnú ikonu.
  7. Tu môžete konfigurovať nastavenia zariadenia, ako je viditeľnosť (pre zobrazenie v systéme), typ, názov miestnosti kde zariadenie sa nachádza,…