Zipato rule creator

Pravidlo: zapnúť svetlo pomocou senzoru svetelnosti

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Jednoduchý video návod, ako spraviť pravidlo, v ktorom svetlo sa zapne v závislosti od senzoru svetelnosti:

 1. Otvorte Tvorcu pravidiel vo web rozhraní.
 2. Vložte všetky potrebné bloky pre pravidlo.
 3. Blok „Keď“ (When) je vždy hlavným blokom pre vyvolanie udalosti.
 4. Blok „Ak/Inak“ (If/Else) je podobný ako blok „Ak“ (If), ale spustí podmienku „Inak“ v prípade, že podmienka „Ak“ nie je platná.
 5. Blok „Senzor“ sa použije pre vloženie zariadenia typu senzor do bloku/pravidla.
 6. Bloky v záložke „Operátor“ umožňujú vytváranie sofistikovaných pravidiel. V tomto prípade bol použitý blok „menšia alebo rovná sa“.
 7. Blok „Meter“ sa používa v rámci záložky „Operátor“ alebo „Premenná“ (Variable). Rohy sú ohnuté a zmestí sa do rovnako tvarovaných blokov typu „Operátor“ alebo „Premenná“.
 8. Blok „Akcia“ sa používa na ovládanie požadovaného zariadenia (napr. spínanie svetla). Do tohto bloku je možné vložiť iba spínacie zariadenia (akčné jednotky).
 9. Potom treba vložiť konkrétne senzory do modrého bloku typu „Senzor“.
 10. Treba vybrať na základe čoho sa má vyvolať pravidlo (v tomto prípade svetelnosť (Luminance)).
 11. Do voľnej kolónky v bloku „menšie alebo rovná sa“ sa napíše požadovaná hodnota (v tomto prípade „5“). Pravidlo sa bude spúšťať, ak svetelnosť sa rovná alebo je menší ako 5.
 12. Teraz vložte akčné jednotky do bloku „Akcia“. V tomto prípade svetlo.
 13. Vyberte, čo chcete aby akčná jednotka robila. V tomto prípade pre podmienku „Ak svetelnosť je menšia alebo sa rovná 5“ svetlo sa zapne na 100% „Inak“ svetlo sa vypne.
 14. Keď všetko je hotové, kliknite na tlačidlo pod pravidlom „Uložiť“. Následne je potrebné synchronizovať s jednotkou.

Po dokončení synchronizácie pravidlo je aktívny.

Ďakujeme.