Philips Hue žiarovka a ovládanie cez Zipato Control Center

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Požiadavka : Váš Philips IP Bridge musí byť pripojený (cez Lan) na rovnakú domácu sieť ako Zipato centrálna jednotka tak, aby mali IP adresu v rovnakej rámci). Skontrolujte, že Philips IP Bridge funguje správne.

Ako pripojiť Philips IP Bridge / Hue žiarovku na Zipato Control Center?

  1. Prihláste sa do Zipato Control Center
  2. Prejdite na tlačidlo “Device manager” na ľavom paneli
  3. Stlačte tlačidlo “Add new device” tlačidlo
  4. Vyberte protokol Philips Hue
  5. Dajte Philips IP Bridge do režimu učenia (objavenia) stlačením tlačidla “Connect” na Philips IP Bridge
  6. Stlačte tlačidlo “Continue” v sprievode
  7. Čakajte až kým sprievodcovia nájde a zahrnie vaše zariadenie
  8. Automatická synchronizáciu dát medzi vašou Zipato Controller a Zipato Cloud Server
  9. Po úspešnom zaradení je jednotka viditeľná a ovládateľná