Ovládanie Somfy RTS cez Zipato Control Center

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Hlavné požiadavky na prepojenie Somfy RTS motoru so Zipato Centrálnou jednotkou

 1. Musíte mať externý Zipato rozširujúci modul 433MHz
 2. Motor musí byť Somfy RTS motor (s interným 433MHz RF modulom)
 3. Somfy RTS motor musí mať voľnú pamäť (slot) pre párovanie so Zipato systémom. Ak je pamäť plná, jediný spôsob, ako vymazať pamäť Somfy RTS motora je vykonať obnovenie na východiskové nastavenie
 4. Somfy RTS motor musí byť správne naprogramované pomocou Somfy diaľkového ovládača

Somfy RTS konfigurácia motora – pred zahrnutím do Zipato systému

 1. Somfy RTS motora musí byť nakonfigurovaný pred začleňovaním do Zipato systému (nie je potrebné, ak Somfy RTS motor je už nakonfigurovaný)
 2. Obnovenie východiskovho nastavenia na Somfy RTS motore: https://www.youtube.com/watch?v=kP-AziUgJ1s
 3. Programovanie Somfy Diaľkového ovládača: https://www.youtube.com/watch?v=rRqjmLTtWKM

Zaradenie do Zipato systému (433MHz protokol)

 1. Pred zahrnutím do Zipato systému, je potrebné váš Somfy RTS motor uviesť do režimu učenia
 2. Ak chcete nastaviť prístroj do režimu učenia, stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na zadnej strane Somfy Diaľkového ovládača až kým motor sa posúva krátko dole a hore
 3. Spustite začlenenie Somfy RTS na Zipato jednotke pomocou tlačidla “Add new device”
 4. Nájdite “Somfy” logo a vyberte Somfy RTS
 5. Kliknite na tlačidlo “Continue”
 6. Po kliknutí na tlačidlo ” Continue ” váš Somfy RTS motor posúva krátko dole a hore aby potvrdil zahrnutie do Zipato systému

Nastavenie čašu na posúvanie hore a dole cez Zipato Control Center sa vykonáva nasledovne:

 1. Prejdite na “Device manager”
 2. Kliknite na “433MHz” siete
 3. Kliknite na “Somfy RTS”, ukáže sa nižšia kategória
 4. Kliknite na nižšiu kategóriu pre zobrazenie koncových bodov ” Roller shutter “
 5. Prejdite do koncových bodov ” Roller shutter ” a kliknite na “Settings ikonu” na pravej strane
 6. Prejdite na “Configuration” a vyplňte preddefinované hodnoty (celkový čas na 100% zavretie a následne na 100% otvorenie v sekundách)
 7. Uložte “Save” a synchronizujte konfiguráciu

Ako vyplniť konfiguráciu a aké hodnoty používať?

 1. Je potrebné merať čas v sekundách, koľko trvá úplné zavretie (100%) a úplné otváranie (100%) a zadajte hodnoty v Zipato Control Center. Hodnoty sú zvyčajne rovnaké, ale všetko závisí od hmotnosti roliet a silu motora.
 2. Horná a dolná časová kompenzácia sú povinné, ak máte ďalšie časové kompenzácie na okná. Ak nemáte žiadne, zvoľte hodnotu “0”

Upozornenie: Je potrebné aby pohyb motora hore / dole bolo ukončené pred spustením ďalšieho polohovania!