Ovládanie poplašného systému pre ďalšieho užívateľa – ako nato

Posted on Posted in Smart alarm, Web UI (Webové rozhranie)

Ak systém využíva viac ľudí, je potrebné sa rozhodnúť kto má prístup k poplašnému systému a kto nie. Keďže Zipato je aj profesionálny poplašný systém, je možné definovať rôzne úrovne prístupu, takže je možné, že niekto má právo si iba pozrieť aktuálny stav, niekto má právo iba zamknúť alebo odomknúť a niekto má prístup k všetkým funkciám.

V každom prípade je potrebné, aby ste daného užívateľa pridali do systému a následne dali potrebné právomoci.

Postup:

 1. Choďte do záložky „Užívatelia“ a kliknite na „Pridať nového člena“
 2. Vyplňte všetky pole a následne zafajknite pole práva pre „Poplach“
 3. Kliknite na uložiť
 4. V novom okne budete informovaný, aby ste vytvorili PIN pre novo pridaného člena
 5. Pri mene člena kliknite na malú ikonu v tvare kľúču a v okne vyplňte požadované údaje pre PIN (prvé pole je administrátorský PIN a následne 2x pole pre PIN užívateľa)
 6. Kliknite na uložiť. Úspešné uloženie bude potvrdene v novom okne
 7. Teraz už máme nového člena vytvorené. Ideme priradiť právomoci k jednotlivým aspektom poplašného zariadenia
 8. Choďte do záložky „Prehliadač zariadení“ a následne „Zabezpečenie“
 9. Zvoľte požadovaný poplašný systém (v závislosti od toho, do ktorého poplašného systému chcete pridať daného člena) a kliknite na nastavenie (zubaté koliesko)
 10. Zadajte váš PIN
 11. Choďte do odseku „Užívatelia“. Danú osobu budete mať v zozname užívateľov.

Informácia: V tomto zozname viete tiež určiť, ktorý člen s akým zariadením a ktorú akciu vie vykonať (zamknutie, odomknutie, …). Tiež môžete pridať dodatočné zariadenia pre každého člena. To je užitočné v prípade, ak chcete aby jeden člen vedel s viac zariadením ovládať daný poplašný systém.  Stačí kliknúť na „Pridať zariadenie“ a následne zvoliť ktoré zariadenie s ktorým tlačidlom má ovládať ktorú udalosť.

 1. Kliknite na meno vytvoreného člena
 2. V novom okne máte možnosť nastaviť prístupové práva k jednotlivým aspektom poplašného systému. Vysvetlenie jednotlivých aspektov:
  • Pozrieť – právo si pozrieť stav poplašného systému
  • Zamknúť – právo zamknúť / zazbrojiť poplašný systém
  • Odomknúť – právo odomknúť poplašný systém
  • Ignorovať – právo pre člena, aby povolil bypass určitej zóny
 3. Kliknite na Uložiť a znovu na Uložiť. Teraz synchronizujte a je to hotové

Pre demonštráciu vo videu ukážeme ako novo vytvorený užívateľ môže použiť poplašný systém.

Ďakujeme