svetlo a zipatile dotykovy display

Ovládanie intenzity svetla pomocou dotykov na ZipaTile

Posted on Posted in Tvorca pravidiel, ZipaTile a ZipaBox

Tento video návod vám ukáže ako spraviť v Tvorci Pravidiel pravidlo, pomocou ktorého viete ovládať intenzitu svetla tak, že s jedným dotykov intenzita sa zvýši a s dvoma dotykmi sa zase zníži. Samozrejme akonáhle dáte prst preč, zostane aktuálna intenzita. Je to naozaj iba 5 minút a ste pánom jednoduchého ovládania svetiel.

 1. Choďte do Tvorci Pravidiel
 2. Vložte jeden „Keď“ blok
 3. Vložte „Spojiť“ (Join)
 4. Vložte 4x „Ak“ blok po sebe (po Join)
 5. Vložte „Senzor“ blok do blokov „Keď“ a „Ak“
 6. Vložte akčný blok do každého „Ak“ bloku
 7. Vložte akčnú jednotku (stmievateľné svetlo) do každého akčného bloku.
 8. Ako senzor použite zariadenie „Ovládanie gestami“ (Touch events)
 9. V bloku „Keď“ je stav senzoru „Každý“ (any). To zabezpečí vyvolanie pravidla vždy, keď dotknete prstom na display.
 10. V jednotlivých blokoch je nastavenie:
  1. Jeden prst podržať
  2. Jeden prst uvoľniť po podržaní
  3. Dva prsty podržať
  4. Dva prsty uvoľniť po podržaní
 11. Pre jednotlivé akčné bloky bude nasledujúce nastavenie:
  1. Začať zvýšenie intenzity svetla
  2. Pozastaviť zvýšenie intenzity svetla
  3. Začať zníženie intenzity svetla
  4. Pozastaviť zníženie intenzity svetla

Nezabudnite po dokončení synchronizovať a obnoviť.

Teraz už pravidlo funguje.