Nová funkcionalita – Zipatile už rozpráva a vie zobraziť upozornenie na display

Posted on Posted in Novinky, Tvorca pravidiel, ZipaTile a ZipaBox

Sme hrdý, že vám môžeme potvrdiť neustále zlepšenie a zavádzanie funkcií, ktoré dokáže naše revolučné zariadenie.

V tomto video vám ukážeme nové funkcionality, ktoré sú:

 • Lokálna notifikácia / upozornenie (Local Push)
 • Lokálny hlas (Local Voice)

Funkcionality sú možné použiť v rámci Tvorcu Pravidiel ako ďalšie formy komunikácie. Nato, aby ste mali funkčné, potrebujete aktivovať PRO licenciu a Android systém obnoviť na verziu 1.0.7 alebo novšie.

 1. Na ZipaTile otvorte aplikáciu „OTA upgrade“.
 2. Dajte si skontrolovať či existuje novšia verzia (potrebujete 1.0.7 alebo novšie)
 3. Kliknite na obnovenie systému „Upgrade“
 4. Po dokončení sťahovania Android systému ZipaTile sa reštartuje a spustí inštaláciu.
 5. Následne sa znovu reštartuje a systém je pripravený na nové funkcionality.

Teraz cez WEB UI otvorte Tvorcu Pravidiel

V rámci Akčného bloku funkcia sa nachádza v bloku „Poslať Správu“

obraz 1

Lokálna notifikácia

Pomocou tejto funkcie viete vytvoriť upozorňujúci obraz, ktorý sa zobrazí na ZipaTile keď niečo sa stane.

 1. Zoberte blok „Poslať správu“ a posuňte do stredu obrazovky
 2. Kliknite na „Nastaviť“
 3. Rozkliknite typ správy a zvoľte „Local Push“

obraz 2

 1. Následne nastavte správu ako potrebujete. V tomto prípade je nastavená správa, že keď dvere sa otvoria, ZipaTile bude lokálne upozorňovať.
 2. Správu môžete prispôsobiť podľa požiadavky (text, farba pozadia, dĺžka zobrazenia).

obraz 3

Lokálny hlas

Pomocou tejto funkcie vie ZipaTile rozprávať. Keďže funkcia je momentálne optimalizovaná na anglický jazyk, použitie slovenčiny sa neodporúča (hlavne použitie obdĺžnikov a mäkčeňov).

 1. Zoberte blok „Poslať správu“ a posuňte do stredu obrazovky
 2. Kliknite na „Nastaviť“

Rozkliknite typ správy a zvoľte „Local Voice“

obraz 4

Pravidlo

Teraz vytvoríme pravidlo podľa fotky nižšie. V pravidle bude ZipaTile aj hlásiť a aj ukazovať stav otvorenia / zatvorenia dverí.

obraz 5

Nezabudnite po uložení synchronizovať.

Výsledok, presvedčte sa sami vo videu nižšie.

Ďakujeme