ZipaTile uvodna obrazovka home screen

Nová domovská aplikácia pre ZipaTile

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

S radosťou vám oznamujeme, že ZipaTile dostal novú domovskú aplikáciu (Homescreen Launcher) v podobe Zipato aplikácie. S touto aplikáciou už nepotrebujete ísť do aplikácie Zipato, keďže všetko potrebné môžete mať na domovskej stránke (Homescreen). Najlepšie v tom je, že je plne konfigurovateľný, takže teraz môžete mať takú úvodnú stránku, akú len potrebujete. Môžete kombinovať všetko, zariadenia, izby, scény a dokonca aj Android aplikácie.

Zmena je dosť výrazná a práve preto vám prinášame video, v ktorom vysvetlíme všetky novinky a zmeny. Poďme nato:

Home screen launcher

 • Nová aplikácia je domovská stránka (Homescreen launcher). To znamená, že kedykoľvek kliknete na tlačidlo vrátenia sa na domovskú stránku, aplikácia sa spustí.
 • V prípade, že vám vyhovuje stará domovská stránka, choďte do Android nastavení -> Home (domovská stránka) a zmeňte nastavenie naspäť na „Launcher3“

 Zobrazovanie statusu pripojenia

 • Hore pod ľavým horným rohom sa vám zobrazuje ikona „On“ (Off) a vedľa toho názov pripojenej centrálnej jednotky. Hneď viete či ste pripojený na centrálu („On“ v zelenom znamená pripojenie cez internet a v modrom pripojenie lokálne)
 • Ak máte viac centrálnych jednotiek, tak stačí, ak kliknete na ikonu a dostanete možnosť vybrať centrálu, na ktorú sa chcete pripojiť

Notifikácie

 • V hornej lište na ľavej strane malá ikona zobrazuje status pripojenia:
  • fajka – aplikácia je pripojená na centrálu
  • x – aplikácia nie je pripojená
 • Posunutím notifikačnej lišty dole môžete vidieť aj detailnejší popis statusu

Hlavné menu

Do hlavného menu sa dostanete kliknutím na 3 čiarky v pravom hornom rohu

Máte tu možnosti:

 • synchronizovať s Cloudom (ak ste spravili zmeny v aplikácie)
 • obnoviť status zariadení
 • otvoriť zoznam Android aplikácií
 • otvoriť Zipato špecifické nastavenia
 • otvoriť aplikáciu zodpovednú za dotykové tlačidlá a gestá na obrazovke
 • otvoriť Android nastavenia
 • pridať nové zariadenie
 • odhlásiť sa zo systému

Spodné menu

Máte dva opcie – Home a Widgets

 • Home – toto je nová opcia, kde môžete celú úvodnú stránku prispôsobiť
 • Widgets – tu máte zoznam všetkých zariadení zaradených podľa typu zariadenia

Home screen

Toto je najväčšia novinka a práve preto prejdeme krok za krokom, aby sme vám všetky novinky/zmeny popísali. Na Home screen môžete mať všetko, čo potrebujete a to v poradí v akom potrebujete. Je to plne prispôsobiteľný.

Home screen pri prvom spustení je prázdny a je potrebné prispôsobiť. Začnite s pridaním novej položky (+ New item). V novom okne máte možnosti pridať:

 • Types – typy zariadení (napr termostat, alarm, svetlo, atď.)
 • Rooms – izby
 • Scenes – scény
 • Widgets – widgety (vlastné kategórie)
 • Apps – Android aplikácie

Types – Typy zariadení

Sú to kategórie zariadení ako termostat, poplach, svetlá, zásuvky, http (virtuálne) zariadenia, atď.

Pre demonštráciu pridáme Alarm a termostat.

Rooms – Izby

Po kliknutí máte možnosť zvoliť, či chcete pridať novú izbu alebo vybrať jednu z existujúcich izieb. Pre demonštráciu zvolíme novú izbu. Následne zadáme meno novej izby a stlačením „Create“ potvrdíme.

Scenes – Scény

Vytváranie scén je teraz jednoduchšie. Po kliknutí máte možnosť zvoliť, či chcete pridať novú scénu alebo vybrať jednu z existujúcich scén.

 • Pre demonštráciu zvolíme novú scénu
 • Zadáme meno novej scény a stlačením „Create“ potvrdíme
 • Zvolíme zariadenia, ktoré chceme mať v scéne
 • Potvoríme voľbu s „OK“
 • Zariadenia sú pridané ale ešte nie sú aktívne, keďže vyžadujú voľbu stavu (zapnutý, vypnutý, ozbrojený, atď.) pre danú scénu.
 • Kliknime na požadovaný stav pre danú scénu (napr. poplach za odzbrojí, relé sa zapne)
 • Keď máte všetky zariadenia nastavené podľa požiadavky, podržíme ikonu scény
 • V novom okne klikneme na synchronizovanie scény

Widgets – widgety

Widgety vlastne umožňujú pridanie akéhokoľvek zariadenia do daného Widgetu. Môžete tak mať vlastnú kategorizáciu podľa preferencie.

Postup:

 • Klikneme na Widget
 • Zadáme meno nového Widgetu a stlačením „Create“ potvrdíme
 • Zvolíme zariadenia, ktoré chceme mať vo Widgete (v našom prípade sú to: Systém, Termostat, Siréna, Relé č. 1, Poplach a Safety)
 • Potvoríme voľbu s „OK“
 • Zariadenia sa pridajú do daného Widgetu
Premenovanie a prispôsobenie Widgetu

Každú kategóriu môžete prispôsobiť podľa požiadavky. Stačí, ak ikonu danej kategórie podržíte a dostanete nasledovné opcie:

 • Rename – premenovať danú kategóriu
 • Customize – prispôsobiť danú kategóriu. Tu môžete napr. zmeniť ikonu kategórie, farbu ikony ako aj zvoliť fotku pre kategóriu
 • Edit device – tu môžete prispôsobiť, ktoré zariadenia sú súčasťou danej kategórie
 • Rearrange – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť poradie zobrazovaných zariadení v danej kategórie
 • Remove – slúži na odstránenie kategórie
Prispôsobenie kategórie (Customize)

Po zvolení máme opcie:

 • Zmeniť ikonu – okrem zmeny ikonu je možné zvoliť aj farbu ikona
 • Zvoliť obrázok – môžete zvoliť aj obrázok namiesto ikony
 • Vytvoriť novú fotku
 • Vrátiť originálnu ikonu
Editovanie pridaných zariadení

Po zvolení je možné prispôsobiť (pridať/odstrániť) zariadenia v danej kategórie.

Android aplikácie

Pomocou tejto kategórie môžete pridať Android aplikáciu ako kategóriu. Po potvrdení vyskočí nové okno, kde môžete zvoliť aplikácie, ktoré najčastejšie používate. Voľbu potvrďte „OK“.

Ďakujeme

Pridaj komentár