Nová domovská aplikácia pre ZipaTile

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

S radosťou vám oznamujeme, že ZipaTile dostal novú domovskú aplikáciu (Homescreen Launcher) v podobe Zipato aplikácie. S touto aplikáciou už nepotrebujete ísť do aplikácie Zipato, keďže všetko potrebné môžete mať na domovskej stránke (Homescreen). Najlepšie v tom je, že je plne konfigurovateľný, takže teraz môžete mať takú úvodnú stránku, akú len potrebujete. Môžete kombinovať všetko, zariadenia, izby, scény a dokonca aj Android aplikácie.

Zmena je dosť výrazná a práve preto vám prinášame video, v ktorom vysvetlíme všetky novinky a zmeny. Poďme nato:

Home screen launcher

 • Nová aplikácia je domovská stránka (Homescreen launcher). To znamená, že kedykoľvek kliknete na tlačidlo vrátenia sa na domovskú stránku, aplikácia sa spustí.
 • V prípade, že vám vyhovuje stará domovská stránka, choďte do Android nastavení -> Home (domovská stránka) a zmeňte nastavenie naspäť na „Launcher3“

 Zobrazovanie statusu pripojenia

 • Hore pod ľavým horným rohom sa vám zobrazuje ikona „On“ (Off) a vedľa toho názov pripojenej centrálnej jednotky. Hneď viete či ste pripojený na centrálu („On“ v zelenom znamená pripojenie cez internet a v modrom pripojenie lokálne)
 • Ak máte viac centrálnych jednotiek, tak stačí, ak kliknete na ikonu a dostanete možnosť vybrať centrálu, na ktorú sa chcete pripojiť

Notifikácie

 • V hornej lište na ľavej strane malá ikona zobrazuje status pripojenia:
  • fajka – aplikácia je pripojená na centrálu
  • x – aplikácia nie je pripojená
 • Posunutím notifikačnej lišty dole môžete vidieť aj detailnejší popis statusu

Hlavné menu

Do hlavného menu sa dostanete kliknutím na 3 čiarky v pravom hornom rohu

Máte tu možnosti:

 • synchronizovať s Cloudom (ak ste spravili zmeny v aplikácie)
 • obnoviť status zariadení
 • otvoriť zoznam Android aplikácií
 • otvoriť Zipato špecifické nastavenia
 • otvoriť aplikáciu zodpovednú za dotykové tlačidlá a gestá na obrazovke
 • otvoriť Android nastavenia
 • pridať nové zariadenie
 • odhlásiť sa zo systému

Spodné menu

Máte dva opcie – Home a Widgets

 • Home – toto je nová opcia, kde môžete celú úvodnú stránku prispôsobiť
 • Widgets – tu máte zoznam všetkých zariadení zaradených podľa typu zariadenia

Home screen

Toto je najväčšia novinka a práve preto prejdeme krok za krokom, aby sme vám všetky novinky/zmeny popísali. Na Home screen môžete mať všetko, čo potrebujete a to v poradí v akom potrebujete. Je to plne prispôsobiteľný.

Home screen pri prvom spustení je prázdny a je potrebné prispôsobiť. Začnite s pridaním novej položky (+ New item). V novom okne máte možnosti pridať:

 • Types – typy zariadení (napr termostat, alarm, svetlo, atď.)
 • Rooms – izby
 • Scenes – scény
 • Widgets – widgety (vlastné kategórie)
 • Apps – Android aplikácie

Types – Typy zariadení

Sú to kategórie zariadení ako termostat, poplach, svetlá, zásuvky, http (virtuálne) zariadenia, atď.

Pre demonštráciu pridáme Alarm a termostat.

Rooms – Izby

Po kliknutí máte možnosť zvoliť, či chcete pridať novú izbu alebo vybrať jednu z existujúcich izieb. Pre demonštráciu zvolíme novú izbu. Následne zadáme meno novej izby a stlačením „Create“ potvrdíme.

Scenes – Scény

Vytváranie scén je teraz jednoduchšie. Po kliknutí máte možnosť zvoliť, či chcete pridať novú scénu alebo vybrať jednu z existujúcich scén.

 • Pre demonštráciu zvolíme novú scénu
 • Zadáme meno novej scény a stlačením „Create“ potvrdíme
 • Zvolíme zariadenia, ktoré chceme mať v scéne
 • Potvoríme voľbu s „OK“
 • Zariadenia sú pridané ale ešte nie sú aktívne, keďže vyžadujú voľbu stavu (zapnutý, vypnutý, ozbrojený, atď.) pre danú scénu.
 • Kliknime na požadovaný stav pre danú scénu (napr. poplach za odzbrojí, relé sa zapne)
 • Keď máte všetky zariadenia nastavené podľa požiadavky, podržíme ikonu scény
 • V novom okne klikneme na synchronizovanie scény

Widgets – widgety

Widgety vlastne umožňujú pridanie akéhokoľvek zariadenia do daného Widgetu. Môžete tak mať vlastnú kategorizáciu podľa preferencie.

Postup:

 • Klikneme na Widget
 • Zadáme meno nového Widgetu a stlačením „Create“ potvrdíme
 • Zvolíme zariadenia, ktoré chceme mať vo Widgete (v našom prípade sú to: Systém, Termostat, Siréna, Relé č. 1, Poplach a Safety)
 • Potvoríme voľbu s „OK“
 • Zariadenia sa pridajú do daného Widgetu
Premenovanie a prispôsobenie Widgetu

Každú kategóriu môžete prispôsobiť podľa požiadavky. Stačí, ak ikonu danej kategórie podržíte a dostanete nasledovné opcie:

 • Rename – premenovať danú kategóriu
 • Customize – prispôsobiť danú kategóriu. Tu môžete napr. zmeniť ikonu kategórie, farbu ikony ako aj zvoliť fotku pre kategóriu
 • Edit device – tu môžete prispôsobiť, ktoré zariadenia sú súčasťou danej kategórie
 • Rearrange – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť poradie zobrazovaných zariadení v danej kategórie
 • Remove – slúži na odstránenie kategórie
Prispôsobenie kategórie (Customize)

Po zvolení máme opcie:

 • Zmeniť ikonu – okrem zmeny ikonu je možné zvoliť aj farbu ikona
 • Zvoliť obrázok – môžete zvoliť aj obrázok namiesto ikony
 • Vytvoriť novú fotku
 • Vrátiť originálnu ikonu
Editovanie pridaných zariadení

Po zvolení je možné prispôsobiť (pridať/odstrániť) zariadenia v danej kategórie.

Android aplikácie

Pomocou tejto kategórie môžete pridať Android aplikáciu ako kategóriu. Po potvrdení vyskočí nové okno, kde môžete zvoliť aplikácie, ktoré najčastejšie používate. Voľbu potvrďte „OK“.

Ďakujeme