Network Heal (ZWNTUT) – Funkcia ozdravenie siete

Posted on Posted in Web UI (Webové rozhranie)

Funkcia Network Heal (Z-Wave Network Topology Update Tool – ozdravenie siete) je veľmi užitočná a mala byť vykonaná aspoň raz po úvodnej inštalácie. Keď pridáte nové členy do siete, odporúča sa, aby pridávanie prebehlo v tesnej blízkosti centrálnej jednotky (do 1m), keďže to je nevyhnutné na povolenie zabezpečenej komunikácie. Následne člen je umiestnený do finálnej polohy. Táto poloha je zvyčajne iná, čo znamená, že daný člen s veľkou pravdepodobnosťou (hlavne keď už máte viac zariadení v sieti) bude mať iných susedských/príbuzných členov ako v polohe pri pridaní. Network Heal slúži práve nato, aby centrálna jednotka znovu vytvorila sieťovú mapu a tak presne vedela, ktorý člen kde sa nachádza a ktoré sú príbuzné zariadenia.

Počas procesu Network Heal centrálna jednotka kontaktuje každý člen v sieti po jednom a pošle požiadavku, aby daný člen zistil a odpovedal naspäť do jednotky príbuzné členy. Toto sa zisťuje na základe požiadavky NIF (Node Information Frame), ktorú daný člen pošle okoliu. Následne každý príbuzný člen pošle správu naspäť a následne daný člen odpovie centrálnej jednotke aktuálny stav. Centrálna jednotka to zapíše a tak sa vytvorí mapa siete.

Práve preto je to nevyhnutné, aby z času na čas sa vykonal Network Heal, aby komunikácia prebehla stále čo najefektívnejšie.

Postup ako vykonať je jednoduché:

 1. Vo Web UI choďte do správcu zariadení a rozkliknite zubaté koliesko vedľa Z-Wave siete (Z-Wave nastavenia)
 2. Kliknite na opciu ZWNTUT
 3. V novom okne budete mať možnosť vykonať Network Heal a tiež máte možnosť prispôsobiť:
  • All Devices – je možné vybrať, či chcete urobiť Network Heal pre určité zariadenie alebo pre všetko (štandardne je nastavené všetko – trvá dlhšie)
  • Normal Power – toto je voľba sily vyžarovaného signálu pre vyhľadanie bezprostredne príbuzných členov siete. Teoreticky je možné použiť túto funkciu pre určenie, ktoré členy siete budú zaradené do bezprostrednej blízkosti (odporúčame túto hodnotu nemeniť)
  • Disable retries – znamená, že centrálna jednotka pre dané zariadenie pošle požiadavku iba raz a nebude opakovane skúšať sa spojiť so zariadením, ak na prvý krát nedostane odozvu
  • Skip Sleeping – po zaškrtení tejto voľby centrálna jednotka bude kontaktovať iba trvalo zapojené zariadenia (ktoré sú zároveň aj ako opakovače signálu). Všetky batériové zariadenia budú ignorované
  • Skip Always On – je opak voľby „Skip Sleeping“, t.j. kontaktované budú iba batériové zariadenia
 4. Kliknutím na „Start“ spustíte Network Heal
 5. V prípade, že máte aj batériové zariadenia a nevylúčili ste ich z danej inštancie Network Heal-u, na obrazovke budete vyzvaný, aby ste zobudili batériové zariadenie „Waiting for sleeping nodes to wake up“
 6. Ukončenie Network Heal bude potvrdené správou
 7. Network Heal môžete tiež manuálne ukončiť kedykoľvek kliknutím na tlačidlo „Stop“

Ďakujeme