Zálohovanie, sledovanie spotreby

Zipato moduly pre zálohovanie a sledovanie spotreby vám umožňujú bezproblémové fungovanie Zipaboxu pri elektrickom výpadku či presné meranie spotreby elektriky