Ovládače motorov, vypínače a merače elektriky

Ovládače motorov, vypínače a merače elektriky – sú to najdôležitejšie prvky inteligentného ovládania: svetlá, brány, rolety, markízy, žalúzie, zásuvky, spotrebiče.