Centrálne riadiace jednotky – smart home gateway

Centrálne riadiace jednotky Zipato – jednoduché ovládanie, Cloud synchronizácia, sofistikované riešenia pre Z-wave automatizáciu domu