Inštalácia a konfigurácia DSMR elektromera cez Zipabox P1 modul

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Pripojte bežne používaný domáci elektromer do vašej Zipato siete. Sledujte a kontrolujte svoju spotrebu energie domácností odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Pripojenie P1 modulu:

 1. Vypnite Zipabox
 2. Pripojte P1 rozširujúci modul buď na ľavú alebo pravú stranu Zipabox (v prípade použitia napájacieho alebo záložného modulu, pripojte P1 rozširujúci modul po týchto moduloch)
 3. Pomocou priloženého kábla pripojte P1 modul k elektromeru
 4. Zapnite Zipabox. Keď horný LED na Zipabox svietiť zelene (prestane blikať), váš P1 Modul je pripravený na použitie.

Upozornenie: Tento prístroj je určený len pre montáž so Zipabox.

Inštalácia a konfigurácia DSMR elektromera cez P1 modul

Požiadavka:

– Musíte mať Zipato P1 rozširujúci modul nainštalovaný do vášho Zipaboxu

– Elektromer musí byť pripojený na rozširujúci modul Zipato P1

Inštalácia a konfigurácia

 1. Prosím nainštalujte Zipato P1 rozširujúci modul podľa pokynov v časti “Pripojenie P1 modulu”
 2. Prihláste sa do my.zipato.com, prejdite na správcu zariadení “Device manager”, rozbaľte P1 a kliknite na nastavenie ” Zipato P1 module settings” (ikona nastavenia je vedľa názvu prístroja)
 3. Kliknite na záložku konfigurácia “Configuration” a vyberte DSMR (Dutch Smart Meter Requirements) protokol verziu vášho elektromeru (uvedené v návode výrobcu tohto zariadenia)
 4. Kliknite na tlačidlo uložiť “Save” a potom synchronizovať cez tlačidlo “Synchronize”
 5. Obnovte internetový prehliadač (stlačeným F5).
 6. Prejdite na správcu zariadenia “Device Manager” v ľavom bočnom paneli
 7. Kliknite na tlačidlo pridať nové zariadenie “Add new device”
 8. V sprievodcovi pridania nového zariadenia “Add new device wizard”, vyhľadajte a kliknite na “P1” logo
 9. Zipabox automaticky detektuje váš DSMR elektromer
 10. Po ukončenom spájaní a synchronizácie je nutné aktualizovať svoj internetový prehliadač (F5) a prístroj bude viditeľný v správcu zariadení ” Device Manager ” v oddiely merania “Meters”