IFTTT – použitie DO na ovládanie v Zipato

Posted on Posted in Tvorca pravidiel, Virtuálne zariadenia

Tento video návod ukáže, ako vyvolať akciu v sieti Zipato Z-Wave pomocou funkcie DO z IFTTT (If This Than That) webovej služby.

Cieľom projektu je ovládanie Zipato RGBW žiarovky cez webovú službu IFTTT

Komponenty

 • Zipato RGBW žiarovka
 • Zipato centrálna jednotka
 • Virtuálny meter (HTTP virtuálne zariadenie)

Nastavenie a ovládanie

Zipato RGBW žiarovka bola pridaná do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk.

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center.

Dôležitá informácia: Budete potrebovať URL adresu Hodnoty1 “Value1” virtuálneho metra. Adresa URL sa nachádza v nastaveniach atribútu hodnota1 “Value1” v prehliadači “Device browser”. URL môžete previesť do smartfónu napríklad prostredníctvom e-mailu alebo textového súboru v Dropbox.

Toto pravidlo funguje nasledovne:

 1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje v prípadoch, keď Hodnota1″Value1″ virtuálneho metra “IFTTT_LAMP” sa líši od 0
 2. Ak “If” podmienka testuje hodnotu1 “Value1”. Ak sa rovná 1, prvý akčný “Action” blok zapne Zipato RGBW žiarovku na červenú
 3. Druhý akčný “Action” blok zmení intenzitu žiarovky na 100%
 4. Blok nastaviť “Set” zmení hodnotu1 “Value1” späť na 0
 5. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať

IFTTT konfigurácie (na smartfóne)

 1. Nainštalujte aplikáciu IFTTT na Váš smartfón.
 2. Vytvorte IFTTT účet alebo Prihláste sa, ak už máte
 3. Stlačením tlačidla “+” vytvorte nový recept
 4. V kanáloch “Channels” vyberte “Maker” a stlačte tlačidlo pre vytvorenie nového receptu “Create a New Recipe”
  1. Vyberte akciu: vytvoriť web žiadosť “Make a web request”
  2. Kliknite na tlačidlo pokračovať “Continue” aby ste si pripojili “Maker” s vašim účtom
  3. Zadajte názov receptu, napríklad “Red Lamp”
  4. Zadajte URL adresu Hodnoty1 “Value1”
  5. Na konci URL adresy, zadajte “1” (bez úvodzoviek)
  6. Zvoľte metódu “POST” a typ obsahu “text / plain”
  7. Dokončite tvorbu vášho receptu stlačením tlačidla pridať “Add”
 5. Pre dokončenie, pridať widget tlačidlo DO na domovskú obrazovku.

Výsledok: Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo, vaša Zipato RGBW žiarovka sa zapne na červenú.

Ak chcete urobiť viac: môžete pridať ďalšie farby vytvorením ďalšieho receptu a pridaním podmienky Ak “If” pre každý recept.