IFTTT – použitie IF ak sa stane udalosť v Zipato

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento video návod ukáže, ako spustiť službu tretej strany, aby reagoval na udalosti zo systému Zipato pomocou funkcie IF v IFTTT (If This Than That) webovej službe.

Cieľom projektu je prijímať notifikáciu cez webovú službu IFTTT, ak teplota cez Zipato multi-senzor quad prekročí cez 25°C.

Komponenty

 • Zipato multi-senzor quad
 • Zipato centrálna jednotka
 • Virtuálny spínač

Nastavenie a ovládanie

Zipato multi-senzor quad bol pridaný do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk.

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center.

Toto pravidlo funguje nasledovne:

 1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje v prípadoch, keď teplota v Zipato multi-senzore quad sa nerovná 25 (aktivácia pri každej zmene teploty).
 2. Prvý Ak “If ” blok vypne virtuálny spínač, ak je teplota nižšia ako 25°C a ak je spínač zapnutý “On”
 3. Druhý Ak “If ” blok zapne virtuálny spínač, ak je teplota vyššia ako 25°C a ak je spínač vypnutý “Off
 4. “HTTP Request” blok zašle požiadavku na IFTTT kanál “Maker”
 5. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať

Poznámka: Účelom zahrnutia spínača do pravidla je dostať notifikáciu len vtedy, ak teplota prekročí nad 25°C.

Konfigurácia IFTTT

 1. Choďte na https://ifttt.com
 2. Vytvorte IFTTT účet alebo Prihláste sa, ak už máte
 3. Kliknite na Moje Recepty “My Recipes” a Vytvorte Recept “Create a Recipe”
 4. Kliknite na Toto “This” a zvoľte spúšťaciu udalosť “Maker” (Pripojte “Maker”, ak ešte nemáte pripojené)
 5. Vyberte spúšťaciu udalosť Dostať žiadosť web “Receive a web request”
 6. Zadajte názov udalosti, pre tento príklad “temperature_over_25” a kliknite na Vytvoriť spúšťanie “Create Trigger”
 7. Kliknite na Ten “That” a vyberte kanál Android oznámenia “Android notifications”. (Pripojte, ak ešte nemáte pripojené)
 8. Vyberte akciu Poslať oznámenie “Send a notification”
 9. Kliknite na Vytvoriť akciu “Create action”
 10. Kliknite na Vytvoriť recept “Create Recipe”
 11. Prejdite na https://ifttt.com/maker
 12. Kliknite na Ako spustiť udalosť “How to trigger event”
 13. Vložte názov vašej akcie na miesto “{event}” v URL a následne skopírujte URL adresu
 14. Nastavte HTTP požiadavku “HTTP request” časť pravidla s touto URL adresou

Výsledok: Zakaždým, keď teplota prekročí cez 25°C dostanete e-mail