IFTTT – použite IF na spustenie udalosti v Zipato

Posted on Posted in Tvorca pravidiel, Virtuálne zariadenia

Cieľom projektu je prepnúť Zipato RGBW žiarovku na zelenú farbu, ak dostanete email pomocou webovej služby IFTTT (If This Than That).

Komponenty

 • Zipato RGBW žiarovka
 • Zipato centrálna jednotka
 • Virtuálny meter (HTTP virtuálne zariadenie)

Nastavenie a ovládanie

Zipato RGBW žiarovka bola pridaná do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk.

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center.

Dôležitá informácia: Budete potrebovať URL adresu Hodnoty1 “Value1” virtuálneho metra. Adresa URL sa nachádza v nastaveniach atribútu hodnota1 “Value1” v prehliadači “Device browser”. URL môžete previesť do smartfónu napríklad prostredníctvom e-mailu alebo textového súboru v Dropbox.

Toto pravidlo funguje nasledovne:

 1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje v prípadoch, keď Hodnota1 “Value1” virtuálneho metra “IFTTT_LAMP” sa rovná 1
 2. Prvý akčný “Action” blok zapne Zipato RGBW žiarovku na zelenú
 3. Druhý akčný “Action” blok zmení intenzitu žiarovky na 100%
 4. Blok nastaviť “Set” zmení hodnotu1 “Value1” späť na 0
 5. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať

Konfigurácia IFTTT

 1. Choďte na https://ifttt.com
 2. Vytvorte IFTTT účet alebo Prihláste sa, ak už máte
 3. Kliknite na Moje Recepty “My Recipes” a Vytvorte Recept “Create a Recipe”
 4. Kliknite na Toto “This” a zvoľte spúšťaciu udalosť, Gmail pre tento príklad. (Pripojte “Gmail”, ak ešte nemáte pripojené)
 5. Vyberte spúšťaciu udalosť Akýkoľvek nový e-mailu v priečinku doručenej pošty “Any new email in inbox”
 6. Kliknite na Vytvoriť spúšťanie “Create Trigger”
 7. Kliknite na Ten “That” a vyberte kanál “Maker” (Pripojte, ak ešte nemáte pripojené)
 8. Vyberte akciu Poslať web žiadosť “Make a web request”
 9. Zadajte URL adresu Hodnoty1 “Value1”
 10. Na konci URL adresy, zadajte “1” (bez úvodzoviek)
 11. Zvoľte metódu “POST” a typ obsahu “text / plain”
 12. Kliknite na Vytvoriť akciu “Create Action”
 13. Kliknite na Vytvoriť recept “Create recept”
 14. Dokončite tvorbu vášho receptu stlačením tlačidla pridať “Add”

Pre skúšanie receptu pošlite sebe e-mail.

Výsledok: Zakaždým, keď dostanete e-mail, vaša Zipato RGBW žiarovka sa mení na zelenú.