Detektor doma / mimo domu v Zipato

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento video návod ukáže, ako vytvoriť automatizované spínanie virtuálneho spínača v závislosti od toho, či ste doma alebo nie.

Cieľ projektu

Cieľom tohto projektu je automatické ovládanie virtuálneho spínača:

 • Virtuálny spínač zapne alebo vypne, keď niekto vstúpi alebo opustí dom.

Komponenty

Pre tento projekt sme použili Z-Wave systém obsahujúci:

 • Zipato multi-senzor quad – slúži na detekciu stavu dverí a pohybu v miestnosti.
 • Zipato centrálna riadiaca jednotka

Nastavenie a ovládanie

Zipato multi-senzor quad bolo pridané do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk.

Pre uloženie stavu doma/mimo domu sa používa “virtuálny spínač” – video návod tiež je na stránke zipatohome.sk.

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center.

Tieto pravidlá pracujú nasledujúcim spôsobom:

Pravidlo dvere “Door”

 1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje, ak stav otvorenia Zipato multi-senzor quad zmení na otvorené.
 2. Pravidlo Ak Inak “If Else” testuje podmienku pohybovej “Motion” premennej (0 = žiadny pohyb, 1 = pohyb).
 3. Akčný “Action” blok zapne virtuálny spínač, niekto je doma.
 4. Pravidlo počkať “Wait” pozastaví pravidlo na 120 sekúnd.
 5. Pravidlo Ak “If” testuje podmienku pohybovej “Motion” premennej (0 = žiadny pohyb, 1 = pohyb).
 6. Akčný “Action” blok vypne virtuálny spínač, niekto odišiel z domu.
 7. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať.

Pravidlo pohyb “Motion”

 1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje, ak Zipato multi-senzor quad detektuje pohyb.
 2. Blok nastaviť premennú hodnotu “Set variable” zmení premennú pohyb “Motion” na hodnotu 1 (detekcia pohybu).
 3. Pravidlo počkať “Wait” pozastaví pravidlo na 120 sekúnd.
 4. Blok nastaviť premennú hodnotu “Set variable” zmení premennú pohyb “Motion” na hodnotu 0 (žiadny pohyb).
 5. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať.