Automatizované spínanie svetla v závislosti od otvorenia / zatvorenia dverí

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento návod ukáže, ako vytvoriť pravidlo, ktoré automaticky zapne alebo vypne svetlo, keď sú záchodové dvere otvorené alebo zatvorené.

Cieľ projektu

Cieľom tohto projektu je automatické ovládanie Zipato jednopólového spínača:

  • Zipato jednopólový spínač zapína alebo vypína, keď stav Zipato dverového / oknového senzoru sa zmení.

Komponenty

Pre tento projekt sme použili Z-Wave systém obsahujúci:

  • Zipato spínací modul 2,5kW – slúži na ovládanie svetla pomocou Z-Wave protokolu
  • Zipato dverový / oknový senzor – slúži na detekciu stavu dverí
  • Zipato centrálna jednotka

Nastavenia a ovládania

Zipato spínací modul 2,5kW a Zipato dverový / oknový senzor boli pridané do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center.

Toto pravidlo funguje nasledovne:

  1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje v prípade, že stav Zipato dverového / oknového senzoru sa zmení.
  2. Prvý ak ‘IF’ stav je nastavený, keď Zipato dverový / oknový senzor je v otvorenom stave.
  3. Prvý blok akcie “Action” prepne Zipato spínací modul 2,5kW na ‘On’.
  4. Inak “Else” stav je nastavený, keď Zipato dverový / oknový senzor je v zatvorenom stave.
  5. Druhý blok akcie “Action” prepne Zipato spínací modul 2,5kW na ‘On’.
  6. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať