Automatizácia roliet/markíz v závislosti od východu/západu slnka

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento návod ukáže, ako vytvoriť synchronizované otváranie a zatváranie vašich roliet v závislosti od východu a západu slnka.

Cieľ projektu

Cieľom tohto projektu je automatické ovládanie roliet:

– Rolety sa otvoria pri východe slnka a zatvárajú pri západe slnka

Komponenty

Pre tento projekt sme použili Z-Wave systém obsahujúci:

– Zipato ovládač brán, roliet, žalúzii – slúži na ovládanie roliet pomocou Z-Wave protokolu

– Zipato multi-senzor Trio (alebo Quad) – slúži na detekciu osvetlenia

– Zipato centrálna jednotka

Nastavenie a ovládanie

Zipato ovládač brán, roliet, žalúzii a Zipato multi-senzor Trio (alebo Quad) detektor boli pridané do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center.

Pred nastavením pravidla je treba zmerať úroveň osvetlenia pri východe alebo západe slnka. Na účely tohto príkladu je nastavený na 20%. Táto hodnota nemusí byť rovnaká pre vás.

Na účely tohto príkladu je roleta považovaná za uzavretú, keď poloha Zipato ovládača je 0% a otvorenú, keď je na 100%. Ak to nie je váš prípad (100% uzatvorené a 0% otvorené) musíte zmeniť hodnoty vo vašom pravidle.

Toto pravidlo funguje nasledovne:

  1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje plánovačom nakonfigurovaným aby sa zopakovalo “Repeat” každých 15 minút.
  2. Prvý ak ‘IF’ stav je nastavený, že keď jas (osvetlenie) je vyššia alebo rovná sa 20% a ak roleta ešte nie je plne otvorená (100%).
  3. Prvý blok akcie “Action” nastaví pozíciu Zipato ovládača na 100%, roleta sa otvorí.
  4. Druhý ak ‘IF’ stav je nastavený, že keď jas (osvetlenie) je nižšia ako 20% a ak roleta ešte nie je úplne zavretá (0%).
  5. Druhý blok akcie “Action” nastaví pozíciu Zipato ovládača na 0%, roleta sa zavrie.
  6. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať.