Automatické spínanie svetla v závislosti od príchodu / odchodu z domu

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento návod ukáže, ako automatizovať svetlo na chodbe, aby sa zaplo pri príchode (ak je tma) a aby sa vyplo pri odchode z domu.

Cieľ projektu

Cieľom tohto projektu je automatické ovládanie Zipato RGBW žiarovky:

– Zipato RGBW žiarovka zapne alebo vypne po zadaní kódu na RFID klávesnici.

Komponenty

Pre tento projekt sme použili Z-Wave systém obsahujúci:

– Zipato RGBW žiarovka – slúži na ovládanie svetla pomocou Z-Wave protokolu

– Zipato mini RFID klávesnica – slúži na detekciu príkazu doma či preč

– Zipato multi-senzor Trio (alebo Quad) – slúži na detekciu osvetlenia

– Zipato centrálna jednotka

Nastavenie a ovládanie

Zipato RGBW žiarovka a Zipato mini RFID klávesnica boli pridané do siete Z-Wave podľa návodu “pridať nové zariadenie”. Video návod tiež je na stránke zipatohome.sk

Následne je potrebné vytváranie uvedeného návodu podľa videa. Pravidlo sa vytvára v Rule Creator v Zipato Control Center. Tieto pravidlá funguje nasledovne:

Keď idete preč (pravidlo na ľavej strane)

1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje, ak je zadané kód na zamknutie zabezpečovacieho systému na Zipato Mini RFID klávesnici

2. Akčný “Action” blok nastaví jas na Zipato RGBW žiarovke na 0

3. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať

Keď sa vrátite domov (pravidlo vpravo)

1. Hlavný keď “When” blok zaháji celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje, ak je zadané kód na odomknutie zabezpečovacieho systému na Zipato Mini RFID klávesnici

2. Pravidlo ak “If” je stanovená, keď jas v miestnosti je nižší ako 20%

3. Akčný “Action” blok nastaví jas na Zipato RGBW žiarovke na 0

4. Nezabudnite si uložiť “Save” vaše pravidlo a potom synchronizovať