Aktivácia svetiel na pohyb cez Zipato Control Center

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Tento návod ukáže, ako vytvoriť pohybom kontrolované svetlo, ktoré sa automaticky zapne po určitej dobe v určitom intervale dňa.

Projektový cieľ

Cieľom tohto projektu je automatické ovládanie osvetlenia:

– Svetlo sa zapne pri detekcie pohybu

– Svieti po dobu 1 minúty po zistení posledného pohybu

– Tento systém funguje iba počas nastaveného časového rozsahu – 18:45 a 06:30)

Komponenty

Pre tento projekt sme použili Z-Wave systém obsahujúci:

– Zipato RGBW žiarovka – slúži na ovládanie svetla pomocou Z-Wave

– Zipato multisenzor Dual – používa sa na snímanie pohybu v miestnosti

– ZipaBox – centrálny Z-Wave regulátor

Nastavenie a ovládanie

Zipato RGBW Žiarovka a Zipato multi-senzor duo boli pridané do Zipato Control Center. Pre viac info ako pridať zariadenie, pozrite si návod v úseku Novinky.

Potom sme vytvorili pravidlo v Zipato Rule Creator, aby bol pohybom aktivované svetlo.

Toto pravidlo funguje nasledovne:

  1. Hlavný “WHEN” blok obklopí celé pravidlo. Pravidlo sa aktivuje len v prípade, že detektor pohybu zmení stav.
  2. Hlavným ‘IF’ stavom aktivuje iba pravidlo v prípade, že čas je medzi 18:45 a 06:30.
  3. “JOIN” blok zastaví všetky ostatné uskutočnenia rovnakého pravidla. Bez toho pravidla by systém bežal až do konca, aj keby bol nepretržitý pohyb v miestnosti.
  4. “IF” blok aktivuje zahrnuté akčné bloky (5-8), iba v prípade, že detektor pohybu posiela “pohybové” upozornenie
  5. Tento “ACTION” blok nastaví jas svetla na 80%
  6. “ELSE” blok je aktivovaný, ak je prijaté upozornenie “bez pohybu” – tento krok je aktívny iba raz, ak IF pohyb (bod 4) bol už aktivovaný
  7. “WAIT” blok pridá meškanie tak, aby sa svetlá svietili po dobu 60 sekúnd po tom, čo je detekovaný posledný pohyb
  8. Tento “ACTION” blok vypne svetlá
  9. Nezabudnite uložiť “Save” vaše pravidlo a potom “Synchronizovať”.