Ako vytvoriť SIP server v Bloku zariadení (Cluster)

Posted on Posted in Videovrátnik a SIP komunikácia

Ako vytvoriť SIP server v Bloku zariadení (Cluster)

SIP server beží na jeden ZipaTile a slúži pre prepojenie videovrátnika pomocou SIP komunikačného protokolu. Služba umožňuje integráciu videovrátnikov so SIP komunikačným protokolom. Možete tak prijímat hovory z videovrátnika buď priamo na ZipaTile alebo na spárovaný mobilný telefón s aplikáciou Intercom od Zipato.

SIP je možné použiť aj keď máte vytvorený blok (Cluster) centrálnych jednotiek. Každá jednotka vyžaduje aktívnu PRO licenciu, a tiež firmvér verziu 1.2.0 alebo vyššie.

Postupujte podľa dvoch možných návodov nižšie:

Vytváranie SIP servera cez zariadenie Internal

 1. Choďte do prvého ZipaTile a vytvorte SIP server (Správca zariadení/prvý ZipaTile/IP/Internal/intercom). Otvorte nastavenia
 2. Zvoľte záložku SIP server
 3. Kliknite na „Vytvoriť SIP server“
 4. Po vytvorení je potrebné SIP server aktivovať pre tento ovládač (Ovládač sa stane hlavným SIP serverom pre celý Blok). Kliknite na Aktivovať a voľbu potvrďte
 5. Po aktivácie synchronizujte. Po synchronizácie sa zobrazuje okno SIP servera na ZipaTile
 6. V okne budete mať 2 domény – jeden pre ovládač a jeden pre Blok
 7. SIP server je pripravený na použitie
 8. Na Zipatile otvorte aplikáciu Intercom. Nový kontakt sa automaticky vytvorí. Tento kontakt je vlastne ZipaTile
 9. Teraz cez WEB UI stlačte Refresh a novo vytvorený kontakt sa zobrazuje
 10. Teraz nastavíme aj druhý ovládač ale cez druhú metódu.

Vytváranie SIP servera cez IP discovery

 1. Kliknite na Pridať nové zariadenie
 2. Zvoľte Virtuálne zariadenie a v rámci toho SIP server
 3. Vyberte jeden z ovládačov, na ktorom chcete mať SIP server
 4. Spustí sa vyhľadanie a všetky kompatibilné SIP servery na sieti budú nájdené
 5. Po dokončení sa automaticky zobrazujú všetky kompatibilné ovládače. Zvoľte ovládače, na ktorých chcete mat SIP server
 6. Kliknite na Vytvoriť SIP. SIP server sa vytvorí a vy môžete zavrieť okno
 7. Synchronizujte
 8. Budeme skontrolovať nastavenia SIP. Choďte do Správca zariadení/aktuálny ZipaTile/IP/Internal/intercom). Otvorte nastavenia
 9. Vždy môžete zmeniť rolu SIP serveru na ten Zipatile, ktorý chcete len jednoducho stlačením Aktivovať
 10. Teraz už máte aktívne okno SIP server

Na každom ZipaTile otvorte Intercom aplikáciu nech sa vytvoria kontakty. Po dokončení budete mať jeden kontakt pre každý ZipaTile a budete mať toľko kontaktov, koľko ZipaTile máte