Ako vytvoriť a použiť scény v Zipato (základy).

Posted on Posted in Scény

Tento video návod vás naučí ako jednoducho použiť scény v systéme Zipato.

Scény slúžia na rýchle nastavenie určitého stavu ľubovoľných zariadení naraz (zapnúť, vypnúť, stmievať 30%,…). Jediným dotykom na scénu napr. „Romantika“ na nastavia všetky stmievateľné svetlá na 30%, farebné RGBW svetlo na modrú, k tomu sa spustí hudba s prednastaveným programom na rádio a rolety pôjdu dole pre súkromie.

Postup:

  1. Choďte na záložku Scény
  2. Kliknite na Nové
  3. Premenujte scénu podľa potrieb
  4. Stlačením tlačidla Pridať (Add), pridáte dane zariadenie do scény. Ak chcete určité už pridané zariadenie odstrániť, kliknite na Odstrániť (Remove)
  5. Následne nastavte požadovaný stav daného zariadenia v závislosti od typu (spínače môžu sa zapnúť alebo vypnúť, stmievače nastaviť úroveň,…)
  6. Pred dokončenie scény kliknite na Uložiť (Save) a následne synchronizujte

Vytvorte toľko scén, koľko len potrebujete. Môžete tak mať scénu na „Večer“, „Film“ a čokoľvek, čo len potrebujete.

Samozrejme scény môžu byť súčasťou pravidla pre rôzne automatizácie čo vám dá neobmedzené možnosti.