Ako vytvoriť Cluster / Blok (združovanie viac jednotiek do jednej virtuálnej jednotky)

Posted on Posted in Novinky, Virtuálne zariadenia, ZipaTile a ZipaBox

Ak máte viac Zipato centrálnych jednotiek pre danú inštaláciu a chcete aby všetky jednotky spolupracovali ako jeden celok, je potrebné spraviť Cluster / Blok – je to virtuálna centrálna jednotka, ktorá zlučuje všetky fyzické jednotky do jedného. Funkcia sa zvyčajne používa pri väčších inštaláciách a je možné prepojiť napr. ZipaTile so ZipaBox-om.

UPOZORNENIE: Funkcia Cluster vyžaduje licenciu PRO – je potrebné upgradovať každú centrálnu jednotku na verziu PRO. Upgrade na PRO verziu je možné vo WEB UI.

Proces:

 1. Pre nastavenie funkcie Cluster je potrebné upgradovať každú jednotku PRO licenciou
 2. Choďte na záložku Zipato. Tu nájdete zoznam všetkých centrálnych jednotiek vo vašom účte
 3. Kliknite na „Vytvoriť Blok“ (Create Cluster) a v novom okne potvrďte Yes
 4. Obnovte stránku (F5)
 5. Choďte zase na záložku Zipato. Teraz už máte ďalšie (Virtuálne) zariadenie. Označte sériové číslo zariadenia a skopírujte (CTRL+C)
 6. Teraz zvoľte jeden z fyzických ovládačov. Chodte do záložky „Nastavenie ovládača“. Na spodku stránky nájdete sekciu Blok (Cluster)
 7. Vložte skopírované sériové číslo do voľnej kolónky a kliknite „Uložiť“
 8. Môžete si všimnúť, že fyzická jednotka, ktorá je už súčasťou Bloku má názov a sériové číslo so šedým písmom
 9. Zopakujte kroky 6-7 pre všetky zostávajúce zariadenia (ktoré chcete vložiť do Bloku)
 10. Keď už máte pridané všetky fyzické ovládače do Bloku, musíte zosynchronizovať stlačením synch na pravej strane
 11. Teraz už máte zoskupené všetky ovládače do jedného Blok-u