Ako vytvárať skupiny zariadení a ako ich používať v pravidlách

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato, Virtuálne zariadenia

Krátky video návod ako vytvárať skupiny zariadení a ako ich používať v pravidlách pre hromadné ovládanie v systéme Zipato.

Skupina je zoskupenie zariadení, ktoré cez Tvorcu pravidiel môžete hromadne, jednou akciou ovládať.

 1. Vo WebUI rozkliknite Tvorcu Pravidiel, rozkliknite Zariadenia a posledný odsek sú skupiny
 2. Kliknite na ikonu +
 3. V novej okne môžete zadať názov skupiny. V tomto prípade označíme všetky svetlá.
 4. Po ukončení výberu dajte Uložiť (Save).
 5. Po uložení nová skupina je viditeľná v zoznamu skupín.

Ak chcete skupinu prispôsobiť alebo vymazať, kliknite na danú skupinu pravým tlačidlom.

Teraz vytvoríme pravidlo pre skupinu. V tomto prípade svetlo sa automaticky zapne, keď úroveň svetla je menej ako 20 Lux a vypne keď úroveň svetla je viac ako 30Lux.

 • Vložte potrebné bloky. Pravidlo sa vždy začína s Keď (When)
 • Do bloku Keď vložíme blok Senzor
 • Do blokoch Ak (If) vložíme bloky väčšia/rovná sa a menšia/rovná sa
 • Vložíme akčný blok do bloku Ak
 • Vložíme meter blok do bloku väčšia/rovná sa a menšia/rovná sa.
 • Vložte ikonu skupiny do pravidla (do akčných blokov).
 • Vložte senzorové zariadenie do senzorového bloku. Zvoľte opciu Svetelnosť (Luminance)
 • Do metrových blokov vložíme metrové zariadenie senzoru. Ten bude pravidlo porovnať s množstvom svetla (čísla na pravej strane bloku väčšia/rovná sa a menšia/rovná sa). Nezabudnite zvoliť svetelnosť metra
 • Na koniec zvolíme akciu, že skupina má zmeniť hodnotu na úroveň 100 alebo 0.

Pravidlo teraz už stačí uložiť a synchronizovať.