Ako vynulovať / vyresetovať ZipaBox

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

Hard reset slúži na vynulovanie ZipaBox-u, kde ZipaBox bude obnovený starším firmvérom. Okrem toho všetko (personálne dáta, nastavenia a iné veci) zostane zachované, takže box je po dokončení procedúry plne funkčný. Po dokončení Hard Reset odporúčame obnoviť firmvér na najnovšiu verziu.

Postup:

  1. Vytiahnite napájanie a sieťový kábel zo ZipaBox-u
  2. Počkajte minútu
  3. Najprv vložte naspäť sieťový kábel a až potom napájací
  4. Stlačte a podržte tlačidlo č. 2 na ZipaBox a potom postačte a spustite tlačidlo „Reset“
  5. Stále držte tlačidlo č. 2 po dobu 5 sekúnd a až potom spustite
  6. Sledujte postup LED signalizácie, ak všetko prebehne v poriadku, na konci procedúry bude zelený LED svietiť nastálo