Ako spravovať bezpečnostné práva členov v oddielu bezpečnosti v Zipato UI

Posted on Posted in Smart alarm, Web UI (Webové rozhranie)

Tento video návod ukáže, ako spravovať bezpečnostné výsady členov v oddielu bezpečnosti v Zipato UI.

Postup:

1) Povolenie prístupových práv k nastaveniam zabezpečenia

Ak chcete povoliť užívateľovi, aby mali prístup k nastaveniam zabezpečenia, prvý užívateľ typu Master musí aktivovať voľbu Alarm v nastaveniach užívateľov.

 1. Kliknite na Užívatelia “Users”
 2. Kliknite na Upraviť “Edit”
 3. Povoľte možnosť Alarm
 4. Uložte “Save“ a synchronizujte

2) Úprava užívateľského PINu

 1. Kliknite na Zmeniť PIN užívateľa “Change user PIN”
 2. Zadajte Master PIN
 3. Zadajte PIN kód užívateľa
 4. Uložte “Save“ a synchronizujte

3) Úprava bezpečnostných práv užívateľa

 1. Kliknite na Správcu zariadení “Device Browser”
 2. Kliknite na Bezpečnostný oddiel “Security Partition”
 3. Kliknite na Upraviť “Edit”
 4. Kliknite na záložku Užívatelia “Users”
 5. Kliknite na užívateľské meno
 6. Povoľte / zakážte zabezpečujúce práva užívateľa
 7. Uložte “Save“, synchronizujte a obnovte webový prehliadač (F5)