Ako prispôsobiť úvodné okno na ZipaTile

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

Krátky video návod, ako sa dá nastaviť funkciu odomknutia zamknutého úvodného okna na ZipaTile.

 1. Choďte do Android nastavení a zvoľte Zabezpečenie-bezpečnosť.
 2. Zvoľte opciu Uzamknutie obrazovky
 3. Máte možnosť vybrať medzi rôznymi spôsobmi ako odomknete display na ZilaTile:
  1. None = žiadne zabezpečenie, funkcia uzamknutého okna sa nepoužíva
  2. Swipe = Odomknutie obrazovky jednoducho posunutím
  3. Pattern = Odomknutie pomocou zadania presného vzoru
  4. PIN = Odomknutie pomocou PIN číslic
  5. Password = Odomknutie pomocou Hesla