Ako pridať Zipato senzor proti vytopeniu

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Tento video návod vám ukáže, ako pridať Zipato senzor proti vytopeniu cez ZipaTile:

  1. Spustite Zipato aplikáciu na ZipaTile
  2. Kliknite na pridať nové zariadenie
  3. Zvoľte sieť Z-Wave
  4. Spustí sa režim vylúčenia. Po začatí odrátania, stlačte tlačidlo na senzore 3x do 1,5 sekundy.
  5. Spustí sa režim zaradenia. Po začatí odrátania, stlačte tlačidlo na senzore 3x do 1,5 sekundy.
  6. Teraz ak chcete, môžete zariadenie premenovať pre ľahšiu identifikáciu
  7. Po dokončení pridania nezabudnite stlačiť tlačidlo Obnoviť (Refresh).

Ďakujeme