Ako pridať Zipato dymový senzor do systému Zipato Z-Wave

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato, Smart alarm

Tento video návod ukáže, ako pridať Zipato dymový senzor do systému Zipato Z-Wave.

Úvod: Zipato dymový senzor (Z-Wave) je navrhnutý tak, aby včas varoval pri vzniku požiaru tým, že zaznie zabudovaná hlučná siréna v senzore a informoval Vás pomocou Z-Wave technológie

Inštalácia batérií

Pre otvorenie predného krytu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte priestor pre batériu
  2. Vložte batériu do priestoru a uistite sa, že póly “+” a “-” sú správne vyrovnané
  3. Ak batéria je správne inštalovaná, zaznie pípnutie, ktoré označuje, že zariadenie je napájané z batérie

Komponenty:

  • Zipato senzor dymu
  • Zipato centrálna riadiaca jednotka

Postup pridania do siete Zipato Z-wave:

  1. Kliknite na Pridať nové zariadenie “Add new device”
  2. Kliknite na “‘Z-Wave”, proces pridať Z-Wave zariadenie sa spustí automaticky
  3. Na senzore stlačte tri krát testovacie tlačidlo do 1,5 sekundy, aby ste spustili režim začlenenia
  4. Uložte “Save“, synchronizujte a obnovte webový prehliadač (F5)