Ako pridať a použiť Virtuálny senzor

Posted on Posted in Tvorca pravidiel, Virtuálne zariadenia

Tento video návod ukáže, ako pridať virtuálny senzor do systému Zipato.

Komponenty:

 •    Zipato centrálna riadiaca jednotka

Ako pridať virtuálny senzor:

 1. V centre ovládania stlačte tlačidlo Pridať nové zariadenie “Add new device”
 2. Nájdite a kliknite na “Virtuálne zariadenia” sieťový protokol.
 3. Následne vyberte typ zariadenia “Virtuálny senzor” a premenujte to.
 4. Stlačením tlačidla “Uložiť” pridáte zariadenie.
 5. Zariadenie je už teraz pridaný a pripravený na použitie.

Spustenie virtuálneho senzora:

 1. Ak chcete manuálne aktivovať svoj virtuálny senzor, kliknite na ikonu “Správca zariadení”.
 2. V rámci kategórie “Virtuálne” vyberte virtuálny senzor.
 3. Rozbaľte strom kliknutím na tlačidlo “Virtuálny senzor”, následne “Sensor” a potom Stav “State”.
 4. Kliknite na tlačidlo pre konfiguráciu vedľa kategórie Stav “State”.
 5. Označte celú URL adresu vášho senzoru a skopírujte ho.
 6. Vložte URL adresu do adresného pola v novej záložke (v rámci internetového prehliadača).
 7. Pridajte hodnotu do URL na konci reťazce “&state=” nasledovne: použite “&state=1” pre aktiváciu senzoru a “&state=0” pre deaktiváciu.

 

Automatizácia Virtuálneho senzoru pomocou Virtuálneho spínača:

 1. Pre spustenie virtuálneho senzora použijeme Virtuálny spínač “Virtual switch”. Samozrejme koncept rovnako funguje aj pre štandardné spínacie zariadenia.
 2. Kliknite na Správcu zariadení “Device manager” a pridajte v rámci virtuálnej kategórie Virtuálny spínač “Virtual switch”.
 3. Teraz vytvoríme pravidlo, v ktorom prepojíme virtuálny spínač a virtuálny senzor.
 4. Pre začiatok vyberte puzzle Kedy “When”. Je to úvodné puzzle, ktoré musí byť začiatok pre akékoľvek pravidlo.
 5. Pridajte ďalšie puzzle Ak/Inak “If/Else” a vložte do puzzle Kedy “When”.
 6. Pridajte HTTP požiadavku “HTTP request” aj do puzzle Ak “If ” a aj do Inak “Else” .
 7. Pridajte Senzorové puzzle “Sensor” do obidvoch koloniek Kedy “When” a Ak “If “.
 8. Pridajte Virtuálny spínač do puzzle “Sensor” nasledovne:
  1. Ak má Virtuálny spínač stav akýkoľvek “Any”
  2. Ak má Virtuálny spínač stav zapnutý “On”
 9. Teraz poďme konfigurovať HTTP požiadavku:
  1. Stlačte konfiguráciu HTTP požiadavky
  2. Použite metódu GET a vložte URL adresu svojho virtuálneho senzora.
  3. Doplňte “&state=” o hodnotu “1” do prvej HTTP požiadavky a “0” do druhej.
 10. Synchronizujte pravidlá stlačením synchronizovať na pravej strane.
 11. Teraz môžete otestovať správnu funkčnosť pravidla spínaním virtuálneho spínača. Keď zapnete spínač, senzor zmení stav na aktívny a keď vypnete, tak na neaktívny.