zipatile aplikacie

Ako pridať, odstrániť a odinštalovať aplikáciu v ZipaTile

Posted on Posted in ZipaTile a ZipaBox

Tento video návod ukáže, ako pridať, odstrániť a odinštalovať aplikáciu v ZipaTile:

Pridanie na Home menu

  1. Choďte do zoznamu aplikácií.
  2. Pre ukážku pridáme a odstránime 2 aplikácie a následne odinštalujeme.
  3. Ak chcete pridať aplikáciu, podržte ikonu a keď už máte aplikáciu „chytenú“ posunutím pridajte na Home screen tam, kde to vyhovuje. Keď spustíte ikonu, uložíte aplikáciu.

Odtránenie z Home screen

  1. Podržte aplikáciu na home screen a posuňte do sekcie pre odstránenie.
  2. Spustite aplikáciu

Odinštalovanie aplikácie

  1. Choďte do zoznamu aplikácií.
  2. Pre odinštalovanie podržte ikonu a keď už máte aplikáciu „chytenú“ posuňte do sekcie „odinštalovať.
  3. Potvrďte úkon v okne pre odinštalovanie.

Ďakujeme