Ako pridať IP kameru do systému Zipato

Posted on Posted in Pridanie a ovládanie zariadení v Zipato

Tento video návod ukáže, ako pridať IP kameru do svojho systému Zipato.

Komponenty

 • IP kamera
 • Zipato centrálna jednotka

Postup:

 1. Pripojte vašu IP kameru do siete
 2. Kliknite na Pridať nové zariadenie “Add new device”
 3. Kliknite na IP kamery “IP Camera”, spustí sa automatické vyhľadanie podporovaných kamier
 4. Ak Vaša kamera je podporovaná, zobrazí sa a môžete pridať kliknutím na Uložiť “Save”
 5. Ak Vaša kamera nie je podporovaná, kliknite na IP skenovanie “IP scan” pre spustenie vyhľadávania IP zariadení v sieti
 6. Vyberte si vašu kameru a pridajte ju kliknutím na Uložiť “Save”
 7. Synchronizujte a obnovte Zipato ovládací panel kliknutím na F5. Kamera je teraz viditeľná v Prehliadači zariadení “Device browser”
 8. Kliknite na Editovať informácie o kamere “Edit camera information” pre konfiguráciu Vašej kamery
 9. Zadajte používateľské meno “username” a heslo “password” Vašej kamery v sekcie Admin detaily “Admin details”
 10. V časti Údaje od kamery “Data from camera” Vysoko kvalitný prúd “Hi quality stream” zodpovedá URL adresy toku/streamu (rtsp://IP_adress/stream_path) Vašej IP kamery a “stream_path” v prípade potreby.

Pre ďalší návod na obsluhu Vašej IP kamery použite užívateľskú príručku Vašej kamery.