Zipato priama asociácia

Ako priamo prepojiť dve zariadenia cez Zipato rozhranie

Posted on Posted in Web UI (Webové rozhranie)

Tento video návod je užitočné pre každého, kto chce priamo prepojiť (asociácia / native binding) dve zariadenia. Asociácia je užitočná pre prípady, keď chcete vedieť bez nutnosti centrálnej jednotky ovládať jedno zariadenia príkazmi z druhého zariadenia. Samozrejme potrebujete k tomu dve zariadenia, ktoré chcete priamo prepojiť. Oba zariadenia už musia byť súčasťou siete Zipato. Príklady sú:

 • S diaľkovým ovládačom chcete ovládať svetlo, garážovú bránu,…
 • Chcete aby pohybový senzor automaticky spínal svetlo v pivnici
 • Chcete aby jeden svetelný okruh rovnako spínal či stmieval ako druhý svetelný okruh

Existuje veľa dôvodov prečo by ste potrebovali priame prepojenie, takže teraz vám ukážeme ako nato cez Zipato Web Control Center.

 1. Cez správcu zariadení otvorte nastavenie zariadenia, ktoré chcete aby bol spúšťač (trigger)
 2. Prejdite do rozšírených možností (“Advanced” a kliknite na správcu asociácií “Manage associations”)
 3. Vyberte na pravej strane skupinu inú ako “Lifeline”. “Lifeline” je rezervované pre centrálnu jednotku.
 4. Z ľavej strany vyberte zariadenie, ktoré chcete aby bolo ovládané a pretiahnite ju do stredu.
 5. Teraz kliknite na Poslať “Send”.
 6. Zariadenia, ktoré nie sú trvalo zapojené do elektriky (zariadenia napájané batériou), treba zobudiť. Systém automaticky hlási túto udalosť podľa potreby (“Please wake up your device”)
 7. Po úspešnej asociácie systém oznámi, že priame prepojenie bolo dokončené (“Associations set.”).
 8. Teraz už môžete zavrieť okno. Následne dajte uložiť, synchronizovať a obnoviť.
 9. Vyskúšajte novo nastavenú funkciu systému.