ako ozdravit siet

Ako použiť funkciu “Opraviť sieť” (Network Heal)

Posted on Posted in Web UI (Webové rozhranie)

Čo je ozdravenie siete? Je to úkon, ktorý odporúčame uskutočniť po párovaní a umiestnení všetkých zariadení na svoje finálne miesto. Pomocou Network Heal systém prejde všetky zariadenia a komunikuje s nimi, aby zistil ich polohu a tiež príbuzné (neighbour) zariadenia. Po ukončení úkonu systém má vytvorenú novú mapu siete a presne vie s ktorými zariadeniami je možná priama a/alebo nepriama komunikácia.

Postup:

 1. Choďte do správcu zariadení
 2. Kliknite na ikonu koliesko pri riadku Zwave
 3. Kliknite na „Opraviť sieť“ (Network Heal)
 4. V novom okne kliknite na Start
 5. Postup systému je nasledovný:
  1. Najprv kontaktuje zariadenia, s ktorými má priamu viditeľnosť (Direct neighbour)
  2. Potom kontaktuje zariadenia, s ktorými nemá priamu viditeľnosť (Other routing)
  3. Naposledy kontaktuje zariadenia, ktoré sú napájané batériou. Pozor, všetky zariadenia, ktoré sú napájané batériou treba zobudiť. Pozrite si manuál od daného zariadenia, ako treba zobudiť
 6. Po ukončení kliknite na Stop.

Poznámka: v systéme Zwave, všetky zariadenia, ktoré sú trvalo napájané fungujú ako opakovače. To znamená, že tie zariadenia nie je treba zobudiť.