Ako použiť blok METER (meranie niečoho) pre automatizáciu pomocou Tvorcu Pravidiel

Posted on Posted in Tvorca pravidiel

Systém Zipato podporuje funkciu meranie. V spojení so správnymi zariadeniami budete mať nielen prehľad o spotrebe (elektriky, vody, plynu,…) a nameraných hodnotách (množstvo svetla, teplota, CO2, PM2.5,…), ale v spojení s Tvorcom Pravidiel je možné automatizovať rôzne aspekty domu. Napr. je možné jednoducho vytvoriť pravidlo, kde svetlo v noci sa zapne ak je zaznamenaný pohyb a MNOŽSTVO SVETLA V MIESTNOSTI je nízka alebo automatizovať vzduchotechniku aby dom sám zabezpečil optimálnu úroveň čerstvého vzduchu. Možností je naozaj veľa.

V tomto prípade vám ukážeme jednoduché riešenie, kde v závislosti od nameranej teploty sa automatizuje klimatizácia. Ak teplota je väčšia ako 28⁰C, tak klíma sa zapne dovtedy, kým teplota klesne pod 23⁰C a následne sa vypne. Samozrejme je potrebné aby ste mali výstupné zariadenie pre Chladenie v nastaveniach daného termostatu.

Blok METER je možné použiť v spojení s blokmi OPERATOR alebo PREMENNÉ (Variable).

Poďme nato:

 1. Pravidlo sa vždy začína s blokom KEĎ (WHEN)
 2. V našom prípade vložíme 2ks AK (IF) po sebe. Jeden bude slúžiť na zopnutie klímy a jeden na vypnutie
 3. Vložte blok SENZOR do bloku KEĎ
 4. Z oddielu OPERATOR použijeme 2 bloky, 1x VIAC A ROVNÁ SA (do 1. AK) a 1x MENEJ A ROVNÁ SA (do 2. AK) a vložíme do blokov AK
 5. Z oddielu SENZOR použijeme 2ks METER blok, jeden do každého OPERÁTOR bloku
 6. Vložíme blok AKCIA do každého AK bloku
 7. Teraz už potrebujeme pridať zariadenia
 8. Do SENZOR bloku v KEĎ vložíme teplotný senzor (v našom prípade Zipato 3v1 senzor z oddielu SENZORY). Vyberieme teplotu ako udalosť čo vyvolá spustenie pravidla. To znamená, že pri každej zmene nameranej teploty pravidlo prebehne a ak spĺňa podmienku spustenia, tak sa spustí zvolená akcia
 9. Z oddielu METER použijeme to isté zariadenie (Zipato 3v1 senzor) a vložíme do každého METER bloku
 10. Samozrejme zvolíme teplotu ako udalosť a následne zadáme hodnotu nasledovne. Do prvej voľnej kolónky 28 a do druhej 23
 11. Do AKČNĚHO bloku vložíme termostat ako zariadenie
 12. V prvom AKČNOM bloku bude funkcia Chladiť (Cool) s požadovanou teplotou 23
 13. V druhom AKČNOM bloku bude funkcia VYPNÚŤ

Nezabudnite pravidlo synchronizovať tlačidlom na pravej strane.

Klimatizáciu máte automatizovanú.

Ďakujeme